R e k l a m a

Brzesko rozdzieliło dotacje na sport

-

W połowie stycznia został rozstrzygnięty konkurs na realizację zadań z zakresu „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w 2023 roku w gminie Brzesko. Konkursowa komisja rozdzieliła 372 tysiące złotych (w Bochni pula wynosiła 300 tys. zł) pomiędzy 17 stowarzyszeń i klubów sportowych, których wnioski o przyznanie dotacji spełniły regulaminowe wymagania.

W porównaniu z ubiegłym rokiem pula dotacji w Brzesku wzrosła o 58 tysięcy złotych. W większości przypadków kwoty przyznanych dofinansowań zostały utrzymane na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku, w niektórych ich wysokość została podwyższona.

Warto nadmienić, że poza wspieraniem systematycznej działalności klubów sportowych i stowarzyszeń według ściśle opracowanych harmonogramów gmina Brzesko wspiera organizację stałych, cyklicznych wydarzeń sportowych ujętych w odrębnym kalendarzu. W zeszłym roku najbardziej spektakularną imprezą były Mistrzostwa Małopolski w karate tradycyjnym organizowane przez Stowarzyszenie Radość, Qi Karate Klub oraz Urząd Miejski. Na starcie tych zawodów stanęło blisko 500 zawodników. Bardzo liczną obsadę mają odbywające się cyklicznie Bieg Tropem Wilczym i Bieg Jakubowy, w których ostatnio uczestniczyło łącznie prawie 800 osób z całej Polski, w tym liczna reprezentacja biegaczy z gminy Brzesko. W lutym br. w nieco zmienionej formule powraca do kalendarza Memoriał Stanisława Migdała w szachach.

Dużą wagę przywiązujemy do sportowego rozwoju mieszkańców naszej gminy, starając się równomiernie aktywizować wszystkie grupy wiekowe. Wspieramy finansowo działalność klubów tylko w zakresie obejmującym zajęcia z dziećmi, młodzieżą i seniorami. Niezależnie od tego systematycznie rozbudowujemy infrastrukturę sportową – mówi burmistrz Brzeska Tomasz Latocha.

Tylko w zeszłym roku oddano do użytku dwa szkolne boiska sportowe – przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzesku (po przebudowie) oraz przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jadownikach (nowe). Dobiega końca trzeci, ostatni etap budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mokrzyskach. Uroczyste otwarcie tego obiektu odbędzie się w kwietniu. W najbliższym czasie rozpocznie się budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Szczepanowie.

1.Okocimski Klub Sportowy  w Brzesku 130 000,00
2.Ludowy Klub Sportowy „OLIMPIA” Bucze27 000,00
3.Ludowy Klub Sportowy  „JADOWNICZANKA” Jadowniki 28 000,00
4.Ludowy Klub Sportowy „PORĘBA”
w Porębie Spytkowskiej
30 000,00
5.Ludowy Klub Sportowy „STRAŻAK” Mokrzyska30 000,00
6.Ludowy Klub Sportowy „ISKRA” Szczepanów 3 000,00
7.Brzeski Klub Bokserski „MAGIC BOXING” Brzesko22 000,00
8.Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Champions” w Brzesku 20 000,00
9.Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu ELITA” Brzesko15 000,00
10.Uczniowski Klub Sportowy „TRÓJECZKA” Brzesko7 000,00
11.Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS”
w Jasieniu
1 800,00
12.Międzyszkolny Klub Sportowy „GRYF”  Brzesko 11 000,00
13.Ludowy Klub Sportowy „VOCOVIA” Wokowice3 300,00
14.Klub Sportowy „JAKUB” Brzesko 4 000,00
15.Okocimski Klub Tenisowy Brzesko12 000,00
16.Uczniowski Klub Sportowy „VOLLEY” Brzesko18 000,00
17.Stowarzyszenie „RADOŚĆ”10 000,00

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia