R e k l a m a

Czy burmistrz Bochni otrzyma absolutorium? Brak rekomendacji komisji rewizyjnej

-

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Bochni za 2018 rok radni komisji rewizyjnej nie poparli wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi Stefanowi Kolawińskiemu. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Miasta Bochnia na sesji zaplanowanej na 27 czerwca.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia za 2018 rok radni komisji rewizyjnej analizowali pod koniec maja.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Bochnia za 2018 rok dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Bezpośredni link TUTAJ.

Z dokumentu wynika, że dochody zrealizowano w 98,02%, a wydatki w 94,72%. Wartości te odnoszą się do planów aktualnych na 31 grudnia 2018 r., czyli po zmianach budżetu dokonanych w ciągu roku.

Liczby ze sprawozdania

Budżet Bochni, który 28 grudnia 2017 r. został zatwierdzony uchwałą rady miasta, zakładał 128 887 546,99 zł dochodów i 136 887 546,99 zł wydatków (na wydatki majątkowe planowano 24 648 981,19 zł). W ciągu 2018 roku budżet ulegał zmianom zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.

Dochody

Plan (po zmianach): 141 086 509,97 zł
Wykonanie: 138 294 132,48 zł (98,02%)

Wydatki

Plan (po zmianach): 149 021 283,89 zł
Wykonanie: 141 145 666,61 zł (94,72%)

Wydatki majątkowe (inwestycje)

Plan (po zmianach): 27 775 252,01 zł
Wykonanie: 25 045 950,06 zł (90,17%)

Bez wniosku z komisji rewizyjnej

Radny Jerzy Lysy zwrócił uwagę, że dobrym materiałem do analizy byłoby zestawienie pokazujące zadania planowane grudniową uchwałą i tych będących przedmiotem sprawozdania, czyli po zmianach dokonanych w ciągu roku.

Interesuje mnie to co było w projekcie budżetu w styczniu, na początku roku. Co zostało zrealizowane, a co nie zostało zrealizowane i dlaczego nie? mówił radny Jerzy Lysy. – My nie mamy dokonać oceny tego jak zrealizowano ten budżet w tej wersji „końcówkowej”, bo to jest tylko kwestia księgowa. Natomiast nam chodzi o realizację budżetu. Budżet jest wielkością dynamiczną, on się zmienia, rada każdorazowo musi to uchwalać. Nie chciałbym stwarzać sytuacji, że poprzez ostatnią uchwałę taką „rozgrzeszającą”, która np. zmniejszy wielkość środków na jakimś zadaniu ktoś tam napisze, że „wykonaliśmy wszystko” – dodał.

W głosowaniu nad udzieleniem burmistrzowi Bochni absolutorium za 2018 rok 1 osoba była „za” (Edward Dźwigaj), 1 „przeciwko” (Jerzy Lysy), a 3 „wstrzymały się” od głosu (Zenona Banasiak, Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz).

Takie rozstrzygnięcie oznacza, że z komisji rewizyjnej nie będzie żadnej rekomendacji: ani wniosku o udzielenie absolutorium, ani wniosku o nieudzielenie.

Raport o stanie miasta

Uchwałę w sprawie absolutorium dla burmistrza Bochni za 2018 r. rada miasta będzie głosować na sesji zaplanowanej na 27 czerwca. W podjęciu decyzji radnym może pomóc „Raport o stanie Gminy Miasta Bochnia”, nowy instrument wprowadzony do samorządów w tym roku.

Dokument jest podsumowaniem działalności władzy wykonawczej w roku poprzednim. Obejmuje m.in. realizacje polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy, budżetu obywatelskiego.

Debata nad raportem o stanie miasta odbędzie się na czerwcowej sesji, przed uchwałą absolutoryjną. Raport dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Można się z nim zapoznać TUTAJ.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia