R e k l a m a

🔸 Ponad 1,8 mln zł dofinansowania dla Gminy Bochnia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Gmina Bochnia otrzymała 80% dofinansowania na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi gminnej 581104K w km od 0+010 do km 1+008 w miejscowości Siedlec, Gmina Bochnia”.

W ramach inwestycji, na długości 998mb, planowany jest następujący zakres prac: wykonanie nowej podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej, remont przepustu a także uzupełnienie poboczy.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 2.345.653,84 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane w roku bieżącym po wyłonieniu wykonawcy.

– To ogromne wsparcie, bez którego Gmina Bochnia nie miałaby możliwości przeprowadzenia tej inwestycji – podkreśla wójt Marek Bzdek. – W imieniu swoim oraz mieszkańców dziękuję posłowi Wiesławowi Krajewskiemu oraz wojewodzie małopolskiemu Łukaszowi Kmicie.

Najnowsze materiały Partnerów