Gmina Bochnia. 2,4 mln zł na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Grabinie

-

Sieć kanalizacyjna dotrze do kolejnych mieszkańców gminy Bochnia. – Właśnie została zawarta umowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami i zasilaniem elektrycznym w Grabinie oraz częściowo w Nieprześni, Buczynie i Dąbrowicy – poinformował w mediach społecznościowych wójt Marek Bzdek.

Inwestycja obejmuje: kanały grawitacyjne o długości 2 481,00 mb, kanały ciśnieniowe o długości 2 112,50 mb, studnie kanalizacyjne, pompownie sieciowe – 4 szt., przydomowe przepompownie ścieków – 1 sz. W zakres robót budowlanych wchodzą: roboty przygotowawcze, ziemne, towarzyszące, rozbiórkowe i odtwarzanie nawierzchni, montażowe, roboty związane z przepompowniami ścieków i inne określone w dokumentacji projektowej.

Umowa z wykonawcą już została podpisana, a prace mają ruszyć lada dzień. Inwestycję realizować będzie wyłoniona w przetargu Firma Usługowo-Handlowa „Monter” Artur Kasprzyk. Zgodnie z założeniami roboty mają zakończyć się do listopada tego roku.

Koszt wszystkich prac to 2,4 mln zł. Samorząd zdobył na to zadanie dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1,5 mln zł.

– Zdajemy sobie sprawę, że zarówno wodociągi, jak i kanalizacja, którą sukcesywnie rozbudowujemy, w dzisiejszych czasach są już pewną normą, do spełnienia której, w miarę możliwości finansowych i logistycznych, usilnie dążymy – podkreśla wójt Marek Bzdek. – W ostatnim czasie udało nam się pozyskać dodatkowe środki zewnętrzne na ten cel. Dzięki nim jesteśmy w stanie dużo sprawniej zrealizować zamierzone cele projektowe.

Samorządowiec dodaje: – Gmina Bochnia zawsze może liczyć na wsparcie – i tak też było w przypadku dofinansowania do tej inwestycji – posła Wiesława Krajewskiego, który zabiega o dotacje dla naszych zamierzeń inwestycyjnych oraz radnego Rady Powiatu Mariusza Zająca, który skutecznie działa nie tylko na rzecz Powiatu Bocheńskiego, ale również Gminy Bochnia. Poza tym, nieustannie szukamy kolejnych źródeł dofinansowań zewnętrznych, dzięki którym będziemy mogli dużo szybciej wykonać zaplanowane inwestycje.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

marzec, 2023