R e k l a m a

Powiat bocheński. 240 tys. zł na sport, kulturę i turystykę

-

Zarząd Powiatu w Bochni ogłosił konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Bocheńskiego w 2023 roku w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki. Oferty można składać do 3 marca br.

W tym roku do rozdysponowania jest 240 tys. zł: 110 tys. zł na zadania z zakresu kultury, 120 tys. zł na sport i 10 tys. zł na turystykę. O środki mogą się ubiegać stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne.

Dotowane mogą być wydarzenia kulturalne, edukacyjne, czy sportowe, w szczególności koncerty, festiwale, zawody, przeglądy, występy artystyczne, wystawy, czy prelekcje. Można również ubiegać się o środki przeznaczone m.in. na wspieranie sportu osób niepełnosprawnych, czy publikacje regionalne, promujące produkty turystyczne lub walory turystyczno-przyrodnicze powiatu.

Oferty na konkursy należy składać w terminie 8 lutego – 3 marca 2023 r.

Formularze oferty oraz szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań, zasad przyznawania dotacji, terminów oraz wymagań formalnych znajdują się na stronie Starostwa Powiatowego w Bochni i na BIPie.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia