R e k l a m a

Oświadczenie ks. Stanisława Adamczyka – Dyrygenta Chóru PCSN

-

Po ukazaniu się komunikatu proboszcza ks. Ryszarda Podstołowicza, także kierujący chórem chłopięcym Pueri Cantores Sancti Nicolai ks. Stanisław Adamczyk postanowił oficjalnie zabrać głos. Na facebookowym profilu zespołu zostało opublikowane jego oświadczenie.

Pełna treść komunikatu poniżej.


Dnia 10 lutego 2023 r.

Oświadczenie ks. Prałata Stanisława Adamczyka
Dyrygenta Chóru „Pueri Cantores Sancti Nicolai”

Z uwagi na trwające od kilku dni zamieszanie wokół mojej osoby oraz wokół Chóru „Pueri Cantores Sancti Nicolai”, które bardzo mnie zabolało, chcę odnieść się do kilku istotnych faktów.

Od około dwóch lat ja oraz chór staliśmy się przedmiotem szykan ze strony aktualnego zarządcy Domu Pielgrzyma Bursa. Sprowadzały się one do utrudniania funkcjonowania mnie oraz chórowi w tym obiekcie, choć zamieszkuję w nim od 1987r. i od tego czasu chór regularnie odbywa w nim próby. Zarządca celowo hałasował podczas prób używając, akurat w tym czasie, głośno pracujących urządzeń typu kosiarki do trawy, odkurzacze, wymienił zamki do drzwi wejściowych i domofon, zamknął toalety z których dotychczas korzystali chórzyści, zamknął bramę wjazdową na parking uniemożliwiając tym samym wjazd rodzicom dowożącym dzieci na próby, zamknął kontener na śmieci.

Te okoliczności spowodowały, że z uwagi na chwilowe załamanie stanu mojego zdrowia, w czerwcu 2022 r. złożyłem do Biskupa Tarnowskiego rezygnację z funkcji dyrygenta chóru na wypadek, gdy okoliczności dotyczące karygodnego traktowania mnie i chóru przez zarządcę Bursy nie ulegną zmianie. Po złożeniu pisma w tym przedmiocie nadal pracowałem z chórem; pomimo trudnych warunków prowadziłem próby, dyrygowałem chórem m.in. podczas październikowego odpustu w parafii, odbyłem z chłopcami zgrupowania: letnie i w ostatnich dniach zimowe. W najbliższym czasie mamy koncertować z okazji 770 rocznicy lokacji Bochni.

Chcę podkreślić, że uzyskałem deklarację ustną od ks. biskupa Andrzeja Jeża Biskupa Tarnowskiego, że mam nadal prowadzić chór. Ufałem, że Ksiądz Biskup swoim autorytetem doprowadzi do rozwiązania tej bardzo bolesnej dla mnie sytuacji. W ostatnim czasie złożyłem też do Księdza Biskupa pismo w którym pisemnie odwołałem swoje oświadczenie o rezygnacji z funkcji Dyrygenta Chóru „Pueri Cantores Sancti Nicolai”.

Aktualnie moja sytuacja zdrowotna uległa poprawie. Jestem gotowy nadal prowadzić Chór „Pueri Cantores Sancti Nicolai”, tym bardziej że cały czas mam do pomocy grono fachowych, kierujących się miłością do muzyki chóralnej ludzi, którzy stanowią dla mnie nieocenione wsparcie.

Jednocześnie pragnę serdecznie podziękować za wszystkie wyrazy poparcia i wsparcia, które w ostatnim czasie zostały skierowane pod moim adresem oraz pod adresem tak mi drogiego Chóru „Pueri Cantores Sancti Nicolai”.

Ufam, że ten przykry dla mnie i wszystkich osób zaangażowanych dzisiaj i wcześniej w pracę chóru spór, zostanie rozwiązany w możliwie szybki i polubowny sposób.

ks. Stanisław Adamczyk

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia