R e k l a m a

Brzeska policja spotyka się z przedszkolakami i uczniami. 10 tys. odblasków od urzędu marszałkowskiego

-

Przez cały rok brzescy policjanci prowadzą działania profilaktyczne ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa pieszych. Spotykając się z przedszkolakami i uczniami, jak i w trakcie różnych inicjatyw promujących bezpieczeństwo, zachęcają ich do noszenia odblasków i przekazują wiedzę z zakresu ruchu drogowego.

W ubiegły czwartek 9 lutego Marta Malec-Lech z zarządu Województwa Małopolskiego podczas spotkania z kadrą kierowniczą brzeskiej jednostki przekazała blisko 10 tys. elementów odblaskowych, które docelowo mają trafić do dzieci i młodzieży z powiatu brzeskiego. Policjanci podczas spotkań wręczają najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego odblaski jednocześnie przypominając jak ważne jest korzystanie z nich.

Wcześnie zapadający zmrok, opady deszczu bądź śniegu, mgła, mokra i śliska nawierzchnia często powodują utrudnienia na drodze. Niekorzystne warunki atmosferyczne i krótszy dzień sprawiają, że piesi na drodze są słabo widoczni. Stąd niezwykle ważne jest korzystanie z elementów odblaskowych.

Policjanci w trakcie spotkań zachęcają dzieci i młodzież do korzystania z odblasków. Jedno z takich spotkań odbyło się w piątek, tj.10 lutego br. w Przedszkolu nr 4 w Brzesku. Z przedszkolakami spotkał się naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego nadkom. Tomasz Nosal, który przypomniał im o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jednocześnie wręczył dzieciom odblaski ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Tego typu akcje będą kontynuowane.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia