Gmina Bochnia. Trwa budowa przedszkola w Baczkowie – ZDJĘCIA, WIDEO

-

Wójt Gminy Bochnia spotkał się w Baczkowie z Wiesławem Krajewskim – posłem na sejm RP, Mariuszem Zającem Radnym Rady Powiatu Bocheńskiego oraz Aliną Skoczek radną Rady Gminy Bochnia. Podczas spotkania, wójt Marek Bzdek przedstawił informację o realizowanych przez gminę zadaniach inwestycyjnych w ramach przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Omówiono przede wszystkim zaawansowanie prac związanych z budową przedszkola w Baczkowie. O inwestycjach nie rozmawiano przypadkiem, bowiem to pan poseł Wiesław Krajewski był tym „dobrym duchem”, któremu Gmina Bochnia zawdzięcza pozyskane środki.

– Celem spotkania było zapoznanie posła ze skalą przedsięwzięć, które realizujemy oraz rozmowy o rozwoju Gminy Bochnia i o naszych planach na przyszłość – mówi wójt Marek Bzdek. – Uważam, że istotne jest aby pan poseł na własne oczy sprawdził, jakie są efekty decyzji podejmowanych w Warszawie. Dziękuję panu posłowi za współpracę, której efekty  widać w wielu miejscowościach naszej Gminy. To dzięki temu, że mamy wsparcie dla naszych działań wśród przedstawicieli władz różnego szczebla tj. rządowego i samorządowego, udaje nam się tak skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne na rozwój gminy Bochnia.

– Cieszę się, że wspólnie z władzami gminy Bochnia, Mariuszem Zającem Radnym Rady Powiatu Bocheńskiego oraz Panią Aliną Skoczek radną Rady Gminy mogę się przyczynić do rozwoju gminy Bochnia, poprzez tworzenie doskonałych warunków edukacyjnych – co jest szczególnie ważne dla przyszłości młodych ludzi – powiedział poseł Wiesław Krajewski na zakończenie wizyty w Baczkowie.

Umowę na budowę przedszkola gmina zawarła w maju 2022 roku, a  zakończenie inwestycji przewidziane jest na wrzesień bieżącego roku. 

  • Wykonawca : PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH „OLEXBUD”
  • Wartość inwestycji 5 970 000,00 zł
  • Wartość promesy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: 4 292 500,00 zł
  • Wkład własny Gminy: 1 677 500,00 zł

W zakres umowy zawartej z Wykonawcą wchodzi:

  • sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę, sporządzenie projektów przyłączy lub projektów rozbudowy sieci 
  • sporządzenie projektów wykonawczych, w tym projektu aranżacji wnętrz, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, kosztorysów inwestorskich z przedmiarami robot
  • wykonanie robot budowlanych dotyczących budowy budynku przedszkola na podstawie ww. dokumentacji służący spełnianiu funkcji, wynikających z PFU oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
  • wykonanie przyłączenia mediów
  • zagospodarowanie terenu, w tym: parkingi, utwardzenia (dojazd dla staży pożarnej, dojścia, dojazdy), plac zabaw, ogrodzenie, zieleń urządzona (nasadzenia ozdobne)
  • zakup pierwszego wyposażenia do pomieszczeń ogólnych, sal przedszkolnych oraz kuchni (meble, meble biurowe, sprzęt).

Zgodnie z koncepcją architektoniczną, w wyniku inwestycji zostanie zaprojektowany i wybudowany budynek przedszkola o powierzchni użytkowej ok. 730 m2. Powstaną sale dydaktyczne z węzłami sanitarnymi dla 4 grup przedszkolnych oraz sala do rekreacji, zaplecze kuchenne oraz część administracyjna.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

marzec, 2023