R e k l a m a

🔸 Pracownia tkacka – Weaving Hill

Tkactwo to dziedzina sztuki ludowej w pewnym stopniu już zapomniana. Mało kto z młodego pokolenia wie, co to jest krosno tkackie bądź czółenko. W Weaving Hill rękodzieło tego typu jest przywracane do życia.

Moja pracownia to miejsce stworzone z pasją , miejsce w którym proces powstawania tkaniny, nitka po nitce, jest fascynującym i ciekawym doświadczeniem. Tworzenie to proces długotrwały i na każdym jego etapie trzeba włożyć w działanie swoje serce, żeby efekt spełniał oczekiwania twórcy i odbiorcy.

Dlaczego tkactwo jest tak wyjątkowym rękodziełem? Ponieważ umiejętności, poświęcony czas, połączone z pasją tworzenia, dają wspaniałe rezultaty, które czasami przekraczają oczekiwania twórcy.

W pracowni tkackiej Weaving Hill powstają chusty, szale oraz tkaniny dekoracyjne, niepowtarzalne i wyjątkowe.


W ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „Dolina Raby” (PROW 2014-2020) zrealizowano projekt pn.„podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji i sprzedaży dodatków odzieżowych oraz gotowych wyrobów tekstylnych’’, który uzyskał wsparcie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” z siedzibą w Chrostowej, w wysokości 55 000,00 zł. Celem projektu było wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich przez podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji i sprzedaży dodatków odzieżowych oraz gotowych wyrobów tekstylnych, poprzez zakup niezbędnych urządzeń i wyposażenia. Beneficjent projektu: Joanna Janczy Weaving Hill. Lokalizacja operacji: Sobolów.

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez Joanna Janczy Weaving Hill

Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Najnowsze materiały Partnerów