R e k l a m a

770. urodziny Bochni. Burmistrz: „Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom za ich wkład w rozwój miasta”

-

– Żaden samorząd nie posiada własnych pieniędzy, a jedynie zarządza środkami pochodzącymi z podatków i danin pobieranych od jego obywateli. Dlatego chciałbym dziś podziękować wszystkim mieszkańcom Bochni za ich wkład w rozwój miasta. Bez Waszych starań miasto nie osiągnęłoby tak wielu sukcesów – podkreślił burmistrz Stefan Kolawiński podczas przemówienia wygłoszonego z okazji 770. rocznicy nadania Bochni praw miejskich.

Tegoroczne przemówienie gospodarza miasta różniło się od tych wygłaszanych w minionych latach przy okazji świętowania rocznicy lokacji. Tym razem nie było w nim nawiązań do bieżących wydarzeń politycznych w kraju i na świecie – Stefan Kolawiński skupił się tylko i wyłącznie na sprawach lokalnych, a przypominając wielowiekową historię i osiągnięcia naszych przodków, docenił także wkład w rozwój miasta kontynuowany przez współczesnych jego mieszkańców. – Wasze codzienne wysiłki, praca i pasja sprawiają, że Bochnia tętni życiem i nadal może szczycić się dużym znaczeniem dla regionu – podkreślał.

– W Bochni od wieków żyją ludzie o różnych przekonaniach, wierzeniach i tradycjach. To właśnie ta różnorodność sprawia, że nasze miasto jest tak wyjątkowe. Chcę więc, abyśmy dzisiaj patrzyli w przyszłość z wiarą i nadzieją, że Solny Gród będzie dalej budować swoją pomyślność w duchu solidarności, szacunku i zjednoczenia – podsumował Stefan Kolawiński.

Pełna treść przemówienia poniżej.


Przemówienie burmistrza Bochni Stefana Kolawińskiego
wygłoszone 26 lutego 2023
z okazji 770. rocznicy lokacji miasta

Szanowni Parlamentarzyści, Panie Wojewodo,  Przedstawiciele władz samorządowych wszystkich szczebli, czcigodni księża, szanowni goście, mieszkańcy regionu, obywatele naszego miasta!

Szanowni Państwo,

W dzisiejszy wieczór, w podniosłej atmosferze, gromadzimy się razem, aby uczcić 770. rocznicę lokacji miasta Bochnia. To wyjątkowy moment, który przypomina nam o bogatej historii miasta, jego osiągnięciach, jak i o wyzwaniach, jakie przynosi przyszłość.

Bochnia słynie przede wszystkim z soli, która przez wieki była jednym z najważniejszych produktów eksportowych Polski. Dzięki niej nasze miasto szybko stało się bogatym i ważnym ośrodkiem handlowym i przemysłowym. To właśnie odkrycie soli kamiennej i ogromne znaczenie gospodarcze jej wydobycia było głównym powodem dla którego książę Bolesław Wstydliwy nadał Bochni 27 lutego 1253 r. prawa miejskie, dając jej liczne przywileje. Nasze miasto w czasach Kazimierza Wielkiego było jednym z głównych filarów gospodarczych kraju. Żupy Krakowskie, do których należała Bochnia i młodsza siostra Wieliczka, generowały 1/3 przychodów skarbu państwa.

W ciągu ostatnich 770 lat miasto przeszło wiele zmian, doświadczając też i trudnych chwil. Bochnia była świadkiem wojen, klęsk żywiołowych i zmian politycznych. Ale zawsze potrafiła się podnieść i stawić czoła trudnościom dzięki pracy i zaangażowaniu społeczeństwa.

Nie możemy jednak zapominać, że wszystko to, co osiągnęliśmy jako społeczność, zawdzięczamy naszym przodkom, którzy przez wiele pokoleń pracowali ciężko, aby nasze miasto mogło się rozwijać. Dzisiaj, w rocznicę lokacji Bochni, chciejmy uhonorować ich pamięć i podziękować im za ich poświęcenie.

Dzisiejsza Bochnia jest pięknym i ambitnym miastem, korzystającym z możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację śmiałych celów, jakimi są rozwój gospodarczy, poprawa warunków życia mieszkańców czy rozwój turystyki. W ostatnich latach główny ciężar inwestycyjny kładziemy na Rewitalizację, której sztandarowy projekt dotyczący Rynku został już zrealizowany. Przed nami rewaloryzacja Plant Salinarnych i kolejne przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Nie zapominamy też o koniecznych działaniach związanych z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej. Znacznie rosnące ostatnio koszty ich utrzymania ponosimy my wszyscy. Wszak żaden samorząd nie posiada własnych pieniędzy, a jedynie zarządza środkami pochodzącymi z podatków i danin pobieranych od jego obywateli.

Dlatego chciałbym dziś podziękować wszystkim mieszkańcom Bochni za ich wkład w rozwój miasta. Bez Waszych starań miasto nie osiągnęłoby tak wielu sukcesów. Wasze codzienne wysiłki, praca i pasja sprawiają, że Bochnia tętni życiem i nadal może szczycić się dużym znaczeniem dla regionu.

Dziękuję także naszym przedsiębiorcom, którzy realizując śmiałe przedsięwzięcia, de facto inwestują w miasto i tworzą nowe miejsca pracy. Wasze firmy są siłą napędową gospodarki oraz tworzą wiele nowych możliwości zarobkowych i rozwojowych dla mieszkańców Bochni i regionu.

Nie mogę także nie wspomnieć o Parlamentarzystach, Panu Wojewodzie, Zarządzie i Radnych Województwa, naszych lokalnych samorządowcach oraz w szczególności o Radnych i moich bezpośrednich współpracownikach. Wszystkie te osoby na co dzień noszą ciężar podejmowania wielu trudnych decyzji i pracują dla dobra naszego miasta. Wasze zaangażowanie i determinacja sprawiają, że Bochnia może poszczycić się dynamicznym rozwojem, a jej mieszkańcy coraz lepiej korzystają z dobrodziejstw współczesności.

770. rocznica lokacji to nie tylko czas na refleksję nad przeszłością, ale również na myślenie o przyszłości. Jestem przekonany, że nasza społeczność jest gotowa na nowe wyzwania które niesie ze sobą to bliskie i dalekie „jutro”. W Bochni od wieków żyją ludzie o różnych przekonaniach, wierzeniach i tradycjach. To właśnie ta różnorodność sprawia, że nasze miasto jest tak wyjątkowe. Chcę więc, abyśmy dzisiaj patrzyli w przyszłość z wiarą i nadzieją, że Solny Gród będzie dalej budować swoją pomyślność w duchu solidarności, szacunku i zjednoczenia.

Na koniec pragnę podkreślić, że jestem dumny z bycia członkiem naszej bocheńskiej społeczności i cieszę się, że możemy świętować razem tę piękną rocznicę. Dziękuję za waszą obecność i za to, że jesteście częścią tej uroczystości.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia