R e k l a m a

Nowy Wiśnicz będzie miał krytą pływalnię

-

Za półtora roku Nowy Wiśnicz ma mieć krytą pływalnię – samorząd dokończy budowę obiektu, która rozpoczęła się w latach 90-tych. Wyda na to prawie 11 mln zł – pieniądze w dużej części pochodzić będą z rządowych dotacji. Będzie to trzecia kryta pływalnia w powiecie bocheńskim.

Basen powstanie w zbudowanej pod koniec XX wieku Szkole Podstawowej im. Stanisława Lubomirskiego przy ulicy Szkolnej. Dokończenie (oficjalnie: „przebudowa”) pływalni i jej uruchomienie pozwoli na poszerzenie oferty sportowo-edukacyjnej dla uczniów z terenu gminy i okolic.

Niecka basenowa ma mieć wymiary 25,0 x 10,0 m i zmienną głębokość 0,88-1,8 m.

Na dokończenie budowy basenu wiśnicki samorząd ma obiecane 5 mln zł z rządowego funduszu Polski Ład oraz kolejne 1,7 mln zł ze środków ministerstwa sportu (w sumie 6,7 mln zł). Wyłoniony w przetargu wykonawca (konsorcjum firm MTM Budownictwo z Bielska-Białej i INTRAVI z Tarnowa) zrealizuje zadanie za 10,9 mln zł.

Całe zadanie polegać będzie na wykonaniu:

  • robót budowlanych dotyczących podbasenia, pomieszczeń basenu, pomieszczenia zaplecza basenu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, remontu schodów zewnętrznych;
  • robót sanitarnych dotyczących instalacji c. o., kotłowni, instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej;
  • robót elektrycznych dotyczących instalacji fotowoltaicznej, elektrycznej i automatyki kotłowni;
  • zakupu koniecznego wyposażenia basenu;
  • oraz uzyskaniu przez wykonawcę decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Inwestycja ma być gotowa w drugiej połowie przyszłego roku (czas realizacji wskazany w specyfikacji przetargowej to 18 miesięcy).


Na terenie powiatu bocheńskiego funkcjonują obecnie dwie kryte pływalnie: w Bochni oraz w Proszówkach.

Zobacz też: „Historyczna chwila”. Wiśnicz dokończy budowę krytej pływalni – podpisano umowę z wykonawcą

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc