R e k l a m a

Bochnia. Oficjalnie otwarto nowy mostek na Babicy – ZDJĘCIA, WIDEO

-

W czwartek w godzinach południowych dokonano przecięcia wstęgi na nowo wybudowanym moście w ciągu ulicy Parkowej, stanowiącym dojazd na teren Parku Rodzinnego Uzbornia.

Prace w tym miejscu zakończono jesienią zeszłego roku i wtedy też most został oddany do użytku. Dzisiejsza uroczystość miała symboliczne znaczenie i stanowiła głównie podziękowanie za dotacyjne środki, które przekazano na realizację inwestycji – wstęgę przecinała obok burmistrza Stefana Kolawińskiego m.in. dwójka parlamentarzystów z naszego regionu (Józefa Szczurek-Żelazko i Wiesław Krajewski), wicewojewoda Ryszard Pagacz oraz „nasz” radny sejmiku małopolskiego Piotr Dziurdzia.

Inwestycja, której wartość wyniosła blisko 2,8 mln zł (1,9 mln zł pochodziło z rządowego funduszu Polski Ład) obejmowała rozbiórkę i budowę nowego obiektu mostowego wraz z remontem przyległych alejek. Nowy obiekt dostosowany jest do użytkowania przez służby techniczne i porządkowe. Umożliwia także przeprawę dla ciężkiego wozu bojowego straży pożarnej w razie zagrożenia pożarniczego. 

W ramach zadania wykonano również odcinkową regulację potoku Babica poprzez wykonanie narzutu kamiennego w dnie oraz umocnienie skarp i przyczółków koszami siatkowo-kamiennymi.

Inwestycja obejmowała także zagospodarowanie terenu zielonego poprzez wykonanie utwardzonych dojść, nasadzeń drzew oraz ciągów i kładek drewnianych o charakterze rekreacyjnym od strony ulicy św. Marka.

Inwestycję zrealizowało sprawnie Konsorcjum Firm „Birkowscy”: P-BUD Przemysław Birkowski, R-BUD Ryszard Birkowski. 

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia