R e k l a m a

Muzeum. Jan Flasza przedstawił „Imponderabilia bocheńskie…” – ZDJĘCIA

-

W czwartek w Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni odbył się wykład Jana Flaszy pt. „Imponderabilia* bocheńskie – filary naszej tożsamości. Rozważania na marginesie 770. rocznicy lokacji miasta”. Wydarzenie zorganizowano w ramach cyklu „Czwartkowe Spotkania Muzealne”.

*„Imponderabilia są to zjawiska, rzeczy i sprawy nieuchwytne oraz niewymierne, mające jednak spore znaczenie i wpływ na rzeczywistość (obrót sprawy, przebieg zdarzeń, na nas samych i nasze działanie), np. ważne pojęcia, ideały, uczucia i wyznawane wartości, przekonania i uprzedzenia normy moralne i elementy tradycji.

Słowo imponderabilia ma na tyle szerokie znaczenie, że trudno znaleźć wyraz, który można by uznać za jego synonim. Pomocne w zapamiętaniu znaczenia tego słowa mogą okazać się przytoczone przykłady imponderabiliów:

  • ideały typu: Bóg, honor, ojczyzna, równouprawnienie,
  • uczucia: miłość, nienawiść, lęk, wstręt,
  • pojęcia takie jak patriotyzm, przeznaczenie, suwerenność państwa,
  • przekonania, np. życie to pasmo cierpień,
  • uprzedzenia: przykłady rasizmu lub twierdzenie, że osoby ubogie są bardziej skłonne do popełniania przestępstw,
  • normy moralne: prawdomówność, szacunek dla osób starszych,
  • składniki tradycji: wspólne doświadczenie, historia, obrzędy ludowe, kultura i język”.

źródło: polszczyzna.pl

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia