R e k l a m a

Firma Huzar Paweł Libera

W ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „Dolina Raby” (PROW 2014-2020) zrealizowano projekt polegający na podjęciu działalności gospodarczej w zakresie usług hydraulicznych, montażu instalacji wod-kan oraz instalacji gazowych. Projekt uzyskał wsparcie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” z siedzibą w Chrostowej, w wysokości 55 000,00 zł.

Beneficjent projektu: Huzar Paweł Libera. Lokalizacja operacji: Stary Wiśnicz.


„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez Joanna Janczy Weaving Hill

Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Najnowsze materiały Partnerów