R e k l a m a

Kobieca twarz Małopolskiej Policji – ZDJĘCIA

-

Mogły wybrać inną drogę zawodowego rozwoju, jednak, jak same twierdzą, służba w Policji daje satysfakcję z dobrze wykonanego zadania a przede wszystkim z niesienia pomocy innym. W garnizonie małopolskim zatrudnionych jest aktualnie 2558 kobiet. 1325 pełni służbę jako policjantki, a 1233 kobiet pracuje na stanowiskach cywilnych.

Choć policjant to zawód w dalszym ciągu zdominowany przez mężczyzn, w szeregach Małopolskiej Policji nie brakuje kobiet, które z dumą noszą policyjny mundur. Są także pracownice cywilne, dzięki którym możliwe jest sprawne funkcjonowanie jednostek. Łącznie w małopolskim garnizonie służy i pracuje 2558 pań.

Policjantki pełnią służbę patrolowo-interwencyjną, są przewodnikami psów,  są dzielnicowymi, dbają o bezpieczeństwo ruchu drogowego, prowadzą czynności dochodzeniowo-śledcze,  pracują jako psycholożki, dyżurne. Kobiety doskonale sprawdzają się w działaniach skierowanych do dzieci i młodzieży – są policyjnymi profilaktykami, zajmują  się tematyką przestępczości nieletnich, kobietami pokrzywdzonymi przestępstwem.

W Policji pracuje także cała rzesza kobiet, które na co dzień wspomagają służbę policjantów. Pracują w głównie w pionie logistycznym, dbają o finanse, zaopatrzenie, kwestie kadrowe czy obsługę interesantów.

Policjantki mają też swoje pasje, które są odskocznią od trudnej i wymagającej służby – m.in. z sukcesami reprezentują Policję na zawodach sportowych, śpiewają, podróżują.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia