R e k l a m a

Ogłoszono drugi przetarg na Planty Salinarne w Bochni. Mniejszy zakres zadania

-

Bocheńscy urzędnicy ogłosili drugi przetarg na rewaloryzację Plant Salinarnych w Bochni. Zakres zadania nieznacznie różni się od tego jaki był podczas pierwszego postępowania. Szukając oszczędności oraz wsłuchując się w głos mieszkańców zrezygnowano m.in. z multimedialnych elementów fontanny.

Inwestycja obejmuje m.in. remont i przebudowę istniejących alei, budowę nowych alei, likwidację placu zabaw, budowę fontanny, budowę placu wraz z kompozycją roślinną, przebudowę i rozbudowę oświetlenia terenu, sieci energetycznej, przyłączy i sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i opadowej, budowę sieci teletechnicznej, wymianę i budowę elementów małej architektury, wycinkę, zabiegi pielęgnacyjne oraz nowe nasadzenia zieleni wysokiej, krzewów oraz zieleni niskiej.

Na rewaloryzację Plant Salinarnych bocheński magistrat uzyskał promesę dotacyjną z Polskiego Ładu w wysokości prawie 12 mln zł. Do tej kwoty miasto zamierza dołożyć ok. 2 mln zł.

W pierwszym przetargu wpłynęło pięć ofert. Najtańsza opiewała na ok. 17,1 mln zł, a najdroższa na ok. 21,9 mln zł. To stanowczo za dużo, dlatego przetarg unieważniono. O szczegółach pisaliśmy TUTAJ.

Gospodarz miasta liczy, że uszczuplenie zakresu prac pozwoli na realizację inwestycji w zakładanej kwocie. Czego nie będzie?

Rezygnujemy m.in. z multimediów przy fontannie, rozbiórki drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 2 od ul. Czackiego, konserwacji płaskorzeźby św. Mikołaja i figury św. J. Nepomucena, ławki multimedialnej, kiosku multimedialnego – powiedział w rozmowie z Bochnianin.pl Stefan Kolawiński, burmistrz Bochni.

Ponadto na razie nie będzie rzeźby górnika z koniem kopalnianym, a altana nie będzie odnawiana. Możliwe jednak, że w przyszłości te elementy (a także konserwacje figur) zostaną wykonane po uzyskaniu dotacji z innego programu.

Na razie trudno jest określić ile dokładnie drzew zostanie wyciętych. Burmistrz obiecał, że decyzje w tym zakresie mają być podejmowane na bieżąco skrupulatnie oceniając stan drzewostanu i faktyczne potrzeby.

Termin składania ofert minie 30 marca br., a umowa z wykonawcą ma zostać podpisana do 28 kwietnia.

Z kolei okres realizacji zamówienia określono – tak samo jak w poprzednim przetargu – na 15 miesięcy, czyli zakończenia prac można spodziewać się w połowie 2024 r.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia