R e k l a m a

150 tys. zł dotacji na zabytki w powiecie bocheńskim

-

Powiat Bocheński po raz kolejny dofinansuje renowację zabytków Ziemi Bocheńskiej. Podobnie jak w latach poprzednich zainteresowani mogą składać wnioski do 31 marca, a do podziału jest 150 tys. zł.

Udzielona dotacja może wynieść maksymalnie połowę całego nakładu na prace lub roboty budowlane. Wnioski mogą składać osoby fizyczne lub prawne, będące właścicielami lub posiadaczami zabytku, jeżeli posiadanie oparte jest o tytuł prawny do zabytku, położonego na terenie Powiatu Bocheńskiego i wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Od lat dbamy o ratowanie dziedzictwa historycznego naszego powiatu. Dlatego zachęcam wszystkich właścicieli obiektów zabytkowych do składania wniosków o dofinansowanie – mówi Adam Korta, starosta bocheński.

Szczegółowe informacje na ten temat można pozyskać na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Bochni w zakładce „Dotacje na zabytki” – link TUTAJ.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia