R e k l a m a

Nowy zjazd z obwodnicy Bochni. Nadal trwają prace projektowe

-

Trwają prace nad uzyskaniem decyzji zezwalającej na budowę nowej drogi, która połączy drogę krajową nr 94 z ulicą Brzeźnicką w Bochni. Chodzi o takie skomunikowanie obwodnicy miasta, które umożliwi wjazd i zjazd w okolicy os. św. Jana i os. Panorama.

O budowie nowego zjazdu z obwodnicy Bochni mówi się od lat. Kilka lat temu urzędnicy starostwa powiatowego, na czele ze starostą Adamem Kortą, który o pomyśle wspomniał już w 2014 r., gdy w wyborach samorządowych był kandydatem na burmistrza Bochni, oraz powiatowego zarządu dróg rozpoczęli działania zmierzające do wybudowania nowego połączenia jako drogi powiatowej.

Decyzja nowego zarządu powiatu

We wrześniu 2019 r. jako pierwsi poinformowaliśmy, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zarządzająca drogą krajową nr 94, na wniosek starostwa powiatowego, wydała warunki realizacji takiej inwestycji. Wcześniej o takie warunki występował Urząd Miasta, ale GDDKiA odmawiała argumentując to m.in. tym, że droga krajowa nie może łączyć się z drogą gminną (link do naszej publikacji TUTAJ).

Był to pierwszy ważny krok do powstania zjazdu. GDDKiA określiła wtedy najważniejsze warunki (ograniczenia). Najważniejszy jest taki, że możliwość zjazdu będą mieć tylko kierowcy jadący od strony Krakowa. Z kolei wjeżdżający na obwodnicę będą mogli kierować się tylko w prawo, na Tarnów.

Jak już informowaliśmy na łamach Bochnianin.pl nowa droga powiatowa połączy DK94 z ulicą Brzeźnicką biegnąc głównie po działkach miejskich i częściowo po ziemi dewelopera (os. Panorama).

Decyzja ZRID ma być w tym roku

W 2020 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni rozstrzygnął przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy nowej drogi o długości ok. 500 m. Wykonawcą jest F.U.H. RENOWA Krzysztof Waniczek.

Zapowiadano, że prace projektowe zakończą się w 2022 r., ale okazuje się, że nadal trwają. O powodach wspomniano kilka miesięcy temu podczas sesji Rady Miasta Bochnia. Radni zwiększyli wtedy wkład finansowy miasta w kosztach dokumentacji i przenieśli płatność na 2023 r.

W uzasadnieniu do uchwały wyjaśniono: – „Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością wykonania dodatkowych odwiertów i badań geologicznych w obrębie pasa drogowego drogi krajowej, co wynika z warunków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Zaplanowanie wskazanych wierceń dodatkowo wymaga opracowania nowego projektu robót geologicznych i uzyskania jego zatwierdzenia, a następnie opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz jej uzgodnienia z GDDKiA i zatwierdzenia przez Starostę Bocheńskiego. Ten konieczny do wykonania dodatkowy etap prac powoduje wydłużenie czasu realizacji całego zadania i jego zakończenie w 2023 r. oraz zwiększenie jego kosztów”.

Aktualnie po wykonaniu robót geologicznych trwają badania laboratoryjne, a następnie zostanie opracowana dokumentacja geologiczno-inżynierska – przekazał redakcji Bochnianin.pl Tadeusz Białka, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni.

Kiedy zakończą się formalności? Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Przewiduje się uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji w 2023 roku. Realizacja inwestycji możliwa będzie dopiero po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych – stwierdził Tadeusz Białka.

Koszty inwestycji na razie nie są znane. – Na obecną chwilę, przy tym stanie zaawansowania prac projektowych nie można określić kosztów zadania. Realizacja zadania uzależniona będzie od możliwości pozyskania środków zewnętrznych i możliwości finansowych Powiatu oraz Gminy Miasta Bochnia – dodał Tadeusz Białka.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia