馃敻 Przedszkole na miar臋 XXI wieku – REKRUTACJA

Prze艂om marca i  kwietnia ka偶dego roku to czas, w kt贸rym wielu Rodzic贸w podejmuje decyzj臋 dotycz膮c膮 wyboru odpowiedniej plac贸wki przedszkolnej dla swojego Dziecka. W zwi膮zku z tym, 偶e decyzja ta b臋dzie mia艂a wp艂yw na jego rozw贸j i przysz艂o艣膰, nie jest ona 艂atwa. Ka偶dy Rodzic chcia艂by, aby jego Pociecha ucz臋szcza艂a do plac贸wki spe艂niaj膮cej wysokie standardy edukacyjne, wychowawcze i opieku艅cze oraz zapewnia艂a wszechstronny rozw贸j Dziecka zgodny z najnowszymi osi膮gni臋ciami nauki i psychologii.

W kontek艣cie tych wymog贸w i oczekiwa艅 na szczeg贸ln膮 uwag臋 zas艂uguje Niepubliczne Przedszkole Angloj臋zyczne w duchu Montessori i Rodzicielstwa Blisko艣ci KRAINA KOSTKA, zlokalizowane w centrum Nowego Wi艣nicza, kt贸re odpowiada na wiele potrzeb Dzieci i Rodzic贸w w zakresie edukacji, wychowania oraz opieki przedszkolnej.

Fundament Przedszkola KRAINA KOSTKA zbudowany jest z trzech filar贸w istotnych z punktu widzenia rozwoju Dziecka. Pierwszy wynika z podej艣cia do Dzieci, gdzie kluczow膮 rol臋 odgrywa wra偶liwo艣膰 na ich potrzeby i akceptacja tego, jakimi s膮. Dlatego tak bliskie temu przedszkolu s膮 idee Rodzicielstwa Blisko艣ci, kt贸re opieraj膮 si臋 na wzajemnym szacunku oraz budowaniu prawdziwej i naturalnej wi臋zi, stanowi膮cej baz臋 dla wszystkich relacji w 偶yciu i sposobu patrzenia na 艣wiat. Trafne zrozumienie za艂o偶e艅 Rodzicielstwa Blisko艣ci i umiej臋tne wykorzystywanie jego narz臋dzi stwarza ogromny potencja艂 do wychowania szcz臋艣liwego i wra偶liwego Dziecka, umiej膮cego dba膰 o siebie i innych oraz wchodz膮cego w 偶ycie z odwag膮 i zaufaniem do swoich kompetencji.

Kolejnym filarem jest Pedagogika Montessori. Podej艣cie Marii Montessori opiera si臋 na warto艣ciach, kt贸re w przedszkolu KRAINA KOSTKA uwa偶ane s膮 za fundamenty w budowaniu wi臋zi z Dzie膰mi i przygotowywaniu ich do pomy艣lnego funkcjonowania w 艣wiecie. Metoda Montessori pozwala zdobywa膰 Dzieciom wiedz臋 i umiej臋tno艣ci poprzez dzia艂anie i do艣wiadczanie, uczy samodzielno艣ci i podejmowania w艂asnych decyzji, pokazuje w jaki spos贸b organizowa膰 przestrze艅 i dba膰 o porz膮dek, aby stworzy膰 miejsce do realizacji swojego potencja艂u. Dzieci wychowywane w duchu Montessori umiej膮 koncentrowa膰 si臋 na swoich zadaniach, budowa膰 wiar臋 w siebie i swoje mo偶liwo艣ci, s膮 odpowiedzialne, empatyczne, potrafi膮 podejmowa膰 inicjatyw臋.

Okres przedszkolny to najlepszy czas, aby przyswaja膰 j臋zyk obcy w nieograniczony i ciekawy spos贸b. Dlatego trzecim filarem funkcjonowania przedszkola KRAINA KOSTKA jest nauczanie j. angielskiego. J臋zyk angielski otwiera wiele mo偶liwo艣ci na 艣wiat, pozwala w nieograniczony spos贸b komunikowa膰 si臋 z mieszka艅cami innych kraj贸w, swobodnie podr贸偶owa膰 czy wybiera膰 pasje zawodowe bez ogranicze艅 j臋zykowych. Wa偶ne w przedszkolu KRAINA KOSTKA jest to, aby Dzieci otrzyma艂y szans臋 przyswojenia j臋zyka angielskiego w naturalny, swobodny i trwa艂y spos贸b. Ze wzgl臋du na mo偶liwo艣ci neurogenne dzieci臋cego m贸zgu im jest Ono starsze tym ci臋偶ej jest osi膮gn膮膰 efekt nauki j臋zyka bez konieczno艣ci wk艂adania w ten proces coraz wi臋kszego wysi艂ku, tak jak to ma miejsce w przypadku ma艂ych Dzieci. Nauka j. angielskiego w KRAINIE KOSTKA odbywa si臋 metod膮 immersji j臋zykowej, czyli 鈥瀦anurzenia鈥 w j臋zyku angielskim, w r贸偶nych sytuacjach spo艂ecznych i edukacyjnych. Nie s膮 to tylko dodatkowe zaj臋cia z j臋zyka angielskiego. Jest to po艂膮czenie realizacji podstawy programowej z efektem dwuj臋zyczno艣ci funkcjonalnej. Poprzez taki program nauczania realizowany w przedszkolu j臋zyk angielski staje si臋 dla Dzieci naturalnym j臋zykiem komunikowania.

Ale to nie tylko wymienione powy偶ej filary i idee sk艂adaj膮 si臋 na wyj膮tkowo艣膰 miejsca jakim jest Niepubliczne Przedszkole Angloj臋zyczne w duchu Montessori i Rodzicielstwa Blisko艣ci KRAINA KOSTKA w Nowym Wi艣niczu. O wyj膮tkowo艣ci tego miejsca 艣wiadcz膮 jeszcze inne walory, kt贸re wyr贸偶niaj膮 plac贸wk臋 na tle innych przedszkoli na terenie Powiatu Boche艅skiego. 

Dla przedszkola KRAINA KOSTKA wa偶na jest troska o natur臋, m膮dre dbanie o otoczenie naturalne, szanowanie przyrody i ekologiczne podej艣cie do korzystania z jej owoc贸w. Dlatego istotn膮 rol臋 w realizowanym programie edukacyjnym odgrywa mo偶liwo艣膰 cz臋stego kontaktu ze zwierz臋tami oraz realizacja zaj臋膰 na 艣wie偶ym powietrzu. KRAINA KOSTKA funkcjonuje w ramach Fundacji, kt贸ra nieopodal swojej siedziby prowadzi lokalny o艣rodek animaloterapii. Dzieci ucz臋szczaj膮ce do przedszkola maj膮 mo偶liwo艣膰 cz臋stego kontaktu z ko艅mi (Habibi i Prymus), alpakami (Piotru艣, Cudaczek, Karlito oraz Valentino), osio艂kiem (Lolekiem) oraz wyszkolonym psem do dogoterapii (Chanel). Celem realizowanych w przedszkolu zaj臋膰 jest nauka bezpiecznego kontaktu  ze zwierz臋ciem, otwarcie Dzieci na nowe do艣wiadczenia, nauczenie szacunku do zwierz膮t. Wa偶nym elementem programu s膮 dzia艂ania, kt贸re maj膮 na celu wykorzystanie potencja艂u Dzieci oraz usprawnienie ich funkcji motorycznych. Zaj臋cia prowadzone s膮 w formie zabawy, przez co Dzieci ch臋tniej wsp贸艂pracuj膮 i przyswajaj膮 now膮 wiedz臋. Motywuj膮ca obecno艣膰 zwierz膮t w procesie edukacyjnym jest 藕r贸d艂em pozytywnych emocji oraz wp艂ywa na podnoszenie w艂asnej samooceny. W efekcie przyczynia si臋 do zwi臋kszenia samodzielno艣ci i pewno艣ci siebie we w艂asnym 艣rodowisku. 

Dodatkowym atutem Przedszkola KRAINA KOSTKA jest wsparcie psychologa i logopedy przez ca艂y okres pobytu Dziecka w przedszkolu.  W przedszkolu ka偶de Dziecko podlega cyklicznej diagnozie logopedycznej i psychologicznej i w razie zalece艅 pracuje z logoped膮/psychologiem zgodnie z opracowanym dla niego indywidualnym programem rozwojowym. Plac贸wka dysponuje profesjonalnymi materia艂ami i akcesoriami – w tym testami diagnostycznymi – do pracy psychologicznej oraz logopedycznej.

W przedszkolu KRAINA KOSTKA realizowane s膮 zaj臋cia w ramach Terapii Integracji Sensorycznej dla Dzieci wymagaj膮cych wsparcia w tym zakresie. W tym celu w przedszkolu zosta艂a bogato wyposa偶ona Sala Integracji Sensorycznej wraz z profesjonalnym sprz臋tem SENSIS. Zar贸wno obserwacja w kierunku zaburze艅 SI, jak i terapia prowadzone s膮 przez wykwalifikowany personel. Terapia SI jest jedn膮 z najnowocze艣niejszych i skutecznych metod stosowanych w terapii dzieci i m艂odzie偶y, u kt贸rych obserwuje si臋 trudno艣ci w zakresie umiej臋tno艣ci ruchowych, problem贸w emocjonalnych (nadmierna wra偶liwo艣膰, nerwowo艣膰, k艂opoty z koncentracj膮 uwagi), op贸藕nionego rozwoju mowy, oraz innych. Jest to szeroka gama aktywno艣ci, 膰wicze艅 i zabaw proponowanych Dziecku, kt贸ra ma wyzwala膰 konkretne reakcje sensoryczne, aby poprawi膰 funkcjonowanie o艣rodkowego uk艂adu nerwowego.

W KRAINIE KOSTKA realizowana jest r贸wnie偶 Terapia Biofeedback, kt贸ra jest obecnie jedn膮 z najbardziej nowoczesnych i po偶膮danych, a jednocze艣nie nieinwazyjnych form treningu m贸zgu. Terapia zwi臋ksza mo偶liwo艣ci intelektualne i usprawnia procesy poznawcze, poprawia efektywno艣膰 pracy, u艂atwia uzyskanie r贸wnowagi psychicznej, zwi臋ksza odporno艣膰 na stres. Jest rekomendowana zar贸wno dla Dzieci zdrowych w celu polepszenia ich funkcjonowania i umiej臋tno艣ci relaksacji oraz dla Dzieci z dysfunkcjami w pracy m贸zgu (np. ADHD, ADD, problemy z koncentracj膮, nadmierna agresja, zaburzenia mowy). 

Przedszkole zapewnia regularn膮 gimnastyk臋 dla wszystkich Dzieci, kt贸ra ma na celu dzia艂anie profilaktyczne, eliminowanie wad postawy, kszta艂towanie nawyku prawid艂owej postawy, zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego. Gimnastyka dostosowana jest do wieku i mo偶liwo艣ci psychoruchowych Dzieci. 

 W KRAINIE KOSTKA uwa偶aj膮, 偶e kompetencje spo艂eczno-emocjonalne to kluczowe umiej臋tno艣ci osobiste, maj膮ce wp艂yw na prawid艂owe funkcjonowanie ka偶dego cz艂owieka. Dlatego w przedszkolu prowadzone s膮 warsztaty NVC (porozumienia bez przemocy), kt贸re rozwijaj膮 empati臋, otwart膮 komunikacj臋, umiej臋tno艣膰 s艂uchania i rozumienia drugiej osoby. Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent communication, NVC) to nie tylko metoda komunikacji, ale r贸wnie偶 podej艣cie do siebie i innych, kt贸re umo偶liwia nawi膮zanie bliskiej i szczerej relacji. Podej艣cie, kt贸re rodzi szacunek, pokazuje warto艣ci, sprzyja znajdowaniu rozwi膮za艅, pomaga chroni膰 granice. 

W przedszkolu organizowane s膮 ciekawe wycieczki przyrodnicze, edukacyjne i kulturowe. Przeprowadzone s膮 tw贸rcze i inspiruj膮ce warsztaty tematyczne, przy wykorzystaniu oryginalnych obraz贸w i akcesori贸w. Zapraszane s膮 osoby, kt贸re dziel膮 si臋 motywuj膮cymi historiami i opowiadaj膮 o swoich fascynuj膮cych do艣wiadczeniach.

Wszystkie opisane powy偶ej aktywno艣ci, formy wsparcia, zaj臋cia zapewnione s膮 w ramach op艂aty czesnego – Rodzic nie p艂aci dodatkowych pieni臋dzy za prowadzone terapie, zaj臋cia, organizowane wycieczki oraz warsztaty. 

Opisane powy偶ej informacj臋, ale nie tylko mo偶na 艣ledzi膰 tutaj: Facebook.com/krainakostka

Obecnie trwa rekrutacja do przedszkola dzieci w wieku 2,5 do 6 lat. 

Je艣li szukasz przedszkola dla swojego Dziecka, skontaktuj si臋 z plac贸wk膮 a personel odpowie na wszystkie pytania zwi膮zane z rekrutacj膮 i pobytem twojego dziecka w przedszkolu.  

Tel. 518 657 778 | Tel. 451 555 413

Najnowsze materia艂y Partner贸w