Czy Bochni potrzebna jest nowa szkoła na os. Proszowskim? Miasto zleci analizę

-

Władze Bochni chcą rozeznać zasadność budowy kompleksu szkolno-przedszkolnego na os. Proszowskim w Bochni. Właśnie rozesłano zapytania ofertowe na wykonanie stosownej analizy. Głosy o potrzebie budowy szkoły w coraz liczniej zamieszkałej północnej części miasta pojawiają się od lat.

Zgodnie z założeniami zlecenia, miasto chce otrzymać raport z analizą powiązań funkcjonalnych, przestrzennych i społecznych (demograficznych) z uwzględnieniem obowiązujących obwodów szkół podstawowych i przedszkoli oraz zasadności ich zmian w przypadku budowy nowego kompleksu szkolnego.

W analizie należy także wziąć pod uwagę m.in. uwarunkowania planistyczne, trendy budowy mieszkalnictwa, umiejscowienie kompleksu szkolno-przedszkolnego w strukturze urbanistycznej osiedla ze szczególnym uwzględnieniem relacji do osiedli mieszkaniowych oraz istniejące powiązania komunikacyjne (piesze, rowerowe i kołowe z uwzględnieniem komunikacji publicznej, odległość od przystanków komunikacji publicznej, możliwość bezpiecznego dotarcia do placówki pieszo lub rowerem), a także istniejące i brakujące usługi (społeczne, kulturalne i sportowe).

Wskazanym przez urzędników założeniem dla nowego kompleksu oświatowego jest to aby rozmiar szkoły podstawowej był wystarczający do zrealizowania podstawy programowej bez konieczności organizowania w szkole nauki zmianowej.

Oferty na wykonanie analizy będą zbierane do najbliższego wtorku (28 marca), na sporządzenie raportu wykonawca będzie miał 3 miesiące.


Osiedle Proszowskie w Bochni (screen geoportal.gov):

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

czerwiec, 2023