R e k l a m a

Krwiodawcy z Zakładu Karnego w Wiśniczu

-

Grupa osiemnastu funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu oddała honorowo krew w „Regionalnym Centrum Krwiodawstwa” w Krakowie. Inicjatorem akcji był dyrektor wiśnickiej jednostki ppłk Paweł Jastrzębski oraz por. Grzegorz Zgłobicki.

Poza szczytnym celem akcji – ratowania zdrowia i życia ludzkiego – myślą przewodnią inicjatywy funkcjonariuszy była chęć propagowania idei honorowego krwiodawstwa. Funkcjonariusze Służby Więziennej nie tylko stoją na straży bezpieczeństwa publicznego, ale również cyklicznie uczestniczą we wszelkich charytatywnych akcjach związanych z niesieniem pomocy.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc