R e k l a m a

Wyróżnienie dla aplikacji BochniaGO! stworzonej przez uczniów II LO

-

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Bochni stworzyli multimedialny przewodnik dla turystów i mieszkańców powiatu bocheńskiego w formie aplikacji mobilnej „BochniaGo!”. Projekt, który powstał w ramach VII edycji Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu, został wyróżniony i zakwalifikowany do Wielkiego Finału jako jeden z pięciu najlepszych projektów społecznych w całym kraju.

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Bochni po raz kolejny wzięli udział w działaniach prowadzonych przez Klub Jagielloński i przystąpili do VII edycji projektu Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu (ANP).

Projekt został objęty honorowym patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Ministra Edukacji Narodowej przy strategicznym wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego i skierowany został do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Jego głównym celem było przybliżenie uczestnikom zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, sposobów i mechanizmów działania rady miejskiej oraz zachęcenie do aktywnego zaangażowania się w życie społeczności lokalnej poprzez przygotowanie i realizację autorskiego projektu społecznego w swoim mieście.

W tym roku w Akademii uczestniczyli uczniowie z całej Polski, zdobywając nie tylko wiedzę z zakresu funkcjonowania samorządu – małej ojczyzny, ale także umiejętności partycypacji społecznej, tworzenia projektów, wystąpień publicznych czy współpracy w grupie.

W tegorocznej edycji, dzięki pracy ponad 100 wolontariuszy, projekt zrealizowano w 65 szkołach średnich w 15 województwach. Projekty stworzone przez uczniów wzięły udział w konkursie, a najlepsze zostały zaprezentowane podczas Wielkiego Finału.

Projekt społeczny zrealizowany przez uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego w Bochni polegał na stworzeniu multimedialnego przewodnika dla turystów i mieszkańców powiatu bocheńskiego w formie aplikacji mobilnej „BochniaGo!”. Projekt ten został wyróżniony i zakwalifikowany do Wielkiego Finału jako jeden z pięciu najlepszych projektów społecznych, wybrany spośród kilkudziesięciu nadesłanych z całej Polski.

Gala finałowa odbyła się 7 czerwca w Warszawie. Starostwo Powiatowe w Bochni wsparło uczniów w pracy nad projektem oraz zapewniło materiały promujące powiat. „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bochni wsparła uczniów II LO w pracy nad projektem poprzez dofinansowanie umożliwiające zamieszczenie aplikacji w sklepie Google Play oraz pokrycie części kosztów związanych z jego realizacją.

Aplikacja „BochniaGo!” jest dostępna bezpłatnie do pobrania w sklepie Google Play i możliwe, że ze względu na swój potencjał, będzie udoskonalana i aktualizowana we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Bochni.

Szkolnym koordynatorem projektu była nauczycielka II LO Małgorzata Krzyżak.

Na potrzeby gali finałowej uczniowie stworzyli również dwa filmy promujące aplikację.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia