R e k l a m a

Niepołomice. Oświadczenie rady ws. roli i znaczenia JP II dla miasta

-

Na dzisiejszej (czwartek) sesji rada miejska w Niepołomicach przyjęła przez aklamację oświadczenie „w sprawie roli i znaczenia osoby Św. Jana Pawła II dla Miasta i Gminy Niepołomice”.

Oświadczenie odczytał na stojąco przewodniczący rady Marek Ciastoń. Pełna treść poniżej.


Oświadczenie Rady Miejskiej w Niepołomicach
w sprawie roli i znaczenia osoby Św. Jana Pawła II dla Miasta i Gminy Niepołomice

Rada Miejska w Niepołomicach, mając na względzie ostatnie wydarzenia medialne w naszym kraju, oświadcza: postać Św. Jana Pawła II jest dla Miasta i Gminy Niepołomice wyjątkowa. Na niepołomickiej ziemi jest wiele śladów, znaków i dowodów jakie pozostawił nam nasz wielki Polak.

Karol Wojtyła przyjeżdżał do Niepołomic zupełnie bez zapowiedzi, często do swojego patrona – Św. Karola Boromeusza. W czasach gdy piastował urząd arcybiskupa metropolity krakowskiego wielokrotnie nawiedzał naszą gminę. Był przewodnikiem moralnym i duchowym dla tysięcy naszych mieszkańców.

Na naszej ziemi najbardziej widoczne są dwa znaki naszego szacunku i przywiązania do tego wielkiego Polaka. Pierwszym jest nadanie zespołowi szkół średnich w Niepołomicach imienia Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 6 grudnia 1993 roku, a decyzją dyrekcji, nauczycieli i uczniów dzień 16 października ustanowiony został także świętem szkoły i dniem patrona szkoły.

Drugim znakiem upamiętnienia jest odsłonięcie w dniu 4 października 2008 roku mozaiki Św. Jana Pawła II przy niepołomickim kościele. W watykańskiej pracowni mozaik została wykonana podobizna Ojca Świętego Jana Pawła II według zdjęcia, które od dnia jego pogrzebu umieszczone zostało na ścianie kaplicy Św. Karola Boromeusza. Od tego czasu mozaika jest miejscem nabożeństw, a także cichej refleksji mieszkańców naszego miasta.

Ponadto obwodnica Podłęża, ulica w Staniątkach – również zostały nazwane imieniem Św. Jana Pawła II.

Św. Jan Paweł II odegrał nieocenioną rolę w obaleniu komunizmu i utorowaniu Polsce drogi do pełnej suwerenności. Jesteśmy wdzięczni za jego wybitny dorobek i spuściznę, którą po sobie pozostawił w sercach i umysłach mieszkańców Miasta i Gminy Niepołomice.

Tej pamięci oraz tego szacunku nikt nigdy go nie pozbawi.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia