Bochnia wyda 16 tys. zł na analizę potrzeby budowy szkoły na os. Proszowskim

-

Blisko 16 tys. zł wydadzą władze Bochni na opracowanie analizy zasadności budowy nowego kompleksu szkolno-przedszkolnego na os. Proszowskim.

W toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia (zapytania ofertowe) wybrano wykonawcę zadania – zrealizuje je firma Avo Architekci Paulina Babiak-Skwara z Katowic, za cenę 15 990,00 zł.


Zgodnie z założeniami zlecenia, miasto chce otrzymać raport z analizą powiązań funkcjonalnych, przestrzennych i społecznych (demograficznych) z uwzględnieniem obowiązujących obwodów szkół podstawowych i przedszkoli oraz zasadności ich zmian w przypadku budowy nowego kompleksu szkolnego.

W analizie należy także wziąć pod uwagę m.in. uwarunkowania planistyczne, trendy budowy mieszkalnictwa, umiejscowienie kompleksu szkolno-przedszkolnego w strukturze urbanistycznej osiedla ze szczególnym uwzględnieniem relacji do osiedli mieszkaniowych oraz istniejące powiązania komunikacyjne (piesze, rowerowe i kołowe z uwzględnieniem komunikacji publicznej, odległość od przystanków komunikacji publicznej, możliwość bezpiecznego dotarcia do placówki pieszo lub rowerem), a także istniejące i brakujące usługi (społeczne, kulturalne i sportowe).

Wskazanym przez urzędników założeniem dla nowego kompleksu oświatowego jest to aby rozmiar szkoły podstawowej był wystarczający do zrealizowania podstawy programowej bez konieczności organizowania w szkole nauki zmianowej.

Na sporządzenie raportu wykonawca ma 3 miesiące.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

czerwiec, 2023