R e k l a m a

Bochnia. Nie róbmy z dzieci przestępców. Regulaminy placów zabaw i boisk do poprawki

-

Bocheński magistrat chciał, aby rada miasta uchwaliła regulamin korzystania z placów zabaw, siłowni zewnętrznych i boisk sportowych zarządzanych przez miasto. Zaproponowany przez urzędników projekt wzbudził jednak kontrowersje. – Doprowadzimy do tego, że z naszych dzieci i osób korzystających z tych placów zabaw, czy boisk, zrobimy przestępców – stwierdził radny Damian Słonina. Regulamin odesłano do ponownego rozpatrzenia przez komisję.

Regulamin miał uporządkować zasady korzystania z boisk, zielonych siłowni i placów zabaw na terenie miasta. – Poprzednia uchwała, która regulowała te zasady była z 2006 roku, więc myślę, że nadszedł czas, żeby te kwestie dostosować do istniejących warunków w mieście – wyjaśniła podczas sesji Aldona Słowik, naczelniczka wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

– Stąd ten regulamin, który zawiera godziny dostępności placów zabaw, co wiąże się też z odpowiedzialnością przebywania na nich, również z ograniczeniem zniszczeń, przebywania na tych placach zabaw osób niepowołanych w godzinach wieczornych i nocnych, czego później odczuwamy konsekwencje finansowe i ogólnie korzystania z placów zabaw i siłownie zgodnie z ich funkcją, przeznaczeniem i wiekiem, z informacją o administratorze, numerami alarmowymi i do zgłoszeń w sytuacjach zagrożenia – wyliczała Aldona Słowik.

Dokument znalazł się w porządku obrad ostatniej sesji Rady Miasta Bochnia (30 marca), ale podczas rozpatrywania tego punktu radni zgłosili sceptyczne uwagi.

– Komisja prawa i spraw obywatelskich miała szereg wątpliwości, dlatego głosowanie przebiegło w sposób, który dał jeden pozytywny głos dla tego projektu i cztery osoby wstrzymały się od głosu – poinformował radny Damian Słonina, przewodniczący komisji prawa i spraw obywatelskich.

Następnie radny Damian Słonina zgłosił wniosek formalny o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad i odesłanie do ponownych prac w komisji. Podkreślił, że wniosek składa jako radny, a nie przewodniczący komisji prawa i spraw obywatelskich.

– Jako uzasadnienie podam kilka punktów, które znalazły się w tym regulaminie, a będą wiązały się z pewnymi nieudogodnieniami i konsekwencjami dla mieszkańców. Chociażby godziny w jakich place zabaw, zielone siłownie i boiska są czynne. Każdy plac zabaw, czy boisko, ma swoją charakterystykę i różnią się względem siebie. Niektóre są ogrodzone i rzeczywiście są otwierane i zamykane na czas użytkowania w określonych godzinach, ale część takich obiektów jest otwarta i dostępna dla mieszkańców cały czas – przypomniał Damian Słonina, po czym zwrócił uwagę:

– W sytuacji kiedy wprowadzimy ograniczenia godzinowe, czy to dni, w których można z nich korzystać jak np. od 15 listopada do 15 marca, to (…) jeżeli ktokolwiek z mieszkańców w dni słoneczne z początkiem marca przyjdzie z dzieckiem pograć w piłkę – popełnia wykroczenie. Jeżeli dzieci pozostaną na takich placach zabaw, czy boiskach, po godzinie 21:00 – popełniają wykroczenie – wskazywał absurdy proponowanego regulaminu. – Mamy również umieszczony punkt, że nie można na teren tych boisk, czy placów zabaw wprowadzać rowerów. W takiej sytuacji, jeżeli ktokolwiek przyjedzie rowerem na boisko nie może go wprowadzić za ogrodzenie, tak aby zabezpieczyć ten rower przed kradzieżą – bo popełnia wykroczenie…

– Takich niuansów jest sporo, a wprowadzając ten regulamin doprowadzimy do tego, że z naszych dzieci i osób korzystających z tych placów zabaw, czy boisk, zrobimy przestępców. To nie o to chodzi! Chodzi o to, żeby ten regulamin zapewniał bezpieczeństwo użytkowania, a nie uciążliwości dla osób korzystających – dodał radny Damian Słonina.

Wniosek radnego został poparty niemal jednogłośnie (od głosu wstrzymał się jedynie radny Bogusław Dźwigaj). Projekt regulaminu został więc odesłany do dalszych prac w komisji.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia