R e k l a m a

Bochnia. Kto zaprojektuje parking przy ul. Kącik?

-

Bocheński magistrat szuka firmy, która opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową dla „parkingów naziemnych” zlokalizowanych między ulicami Kącik i Sądecką. Od trzech lat w tym miejscu funkcjonuje plac postojowy utwardzony kruszywem.

Stosowne zapytanie ofertowe opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej 5 kwietnia. Urzędnicy sprecyzowali, że rozwiązania projektowe powinny zawierać drogi dojazdowe i place manewrowe wymagane przepisami, a także miejsca postojowe dla rowerów i motocykli.

Zaznaczono również, że w opracowaniu należy przeanalizować możliwość skomunikowania parkingu dla samochodów osobowych: wjazd ul. Sądecka – wyjazd ul. Kącik.

Opracowanie ma także zawierać „skomunikowanie parkingu ciągiem pieszo-rowerowym z ulicą Górską” (czyli wzdłuż Babicy, do Placu Turka).

Oferenci mogą zgłaszać się do 14 kwietnia. Wykonawca będzie miał czas na opracowanie projektu do 12 grudnia 2023 roku.


Wideo z grudnia 2019 roku:

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia