R e k l a m a

„Brzesko na rowerze”. Trwają zapisy na rodzinny rajd rowerowy

-

Na niedzielę 30 kwietnia zaplanowano w Brzesku rodzinny rajd rowerowy. Miejscem startu będzie plac Kazimierza Wielkiego.

Wydarzenie jest częścią projektu promującego niskoemisyjny transport poprzez organizację rodzinnego rajdu rowerowego, modernizację ścieżki przyrodniczej, pokazy oraz stworzenie aplikacji „ślad węglowy”.

Program:

10:00-12:45 – wydawanie pakietów startowych
13:00 – rodzinny rajd rowerowy
16:00 – pokaz pierwszej pomocy prowadzony przez OSP Poręba Spytkowska

Dystans: ok. 11 km
Trasa płaska – 70% asfalt / 30% leśna ścieżka utwardzona

Warunki uczestnictwa w rajdzie rowerowym:

  • uczestnikiem może zostać osoba powyżej 13. roku życia posiadająca kartę rowerową,
  • dzieci do lat 13 mogą uczestniczyć tylko pod opieką rodziców lub opiekunów,
  • każdy uczestnik zgłasza swój udział w Rajdzie na przygotowanej przez organizatorów „Karcie Zgłoszenia”, w której podpis jest równoznaczny z oświadczeniem o odpowiednim stanie zdrowia oraz o odpowiedzialności uczestnika Rajdu,
  • w przypadku zagrożeń lub nieprzewidzianych zdarzeń uczestnik powiadamia głównego organizatora a w szczególnych przypadkach Pogotowie Ratunkowe lub Policję,
  • uczestnicy Rajdu zobowiązani są do przestrzegania poleceń organizatora oraz służb porządkowych.

W ramach udziału każdy uczestnik rajdu otrzyma pakiet startowy, na który składają się:

  • numer startowy,
  • artykuły pozyskane od sponsorów,
  • pamiątkowa koszulka,
  • wodę na mecie rajdu,
  • materiały informacyjne i reklamowe.

W miarę możliwości sponsorskich, organizator przewiduje rozszerzenie pakietu startowego. Podczas rajdu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej lub roweru. Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

Rajd ma charakter otwarty i udział jest darmowy.

Regulamin – TUTAJ.
Zapisy – TUTAJ.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc