🔸 VENA – Salon Fryzjerski w Łapanowie

Jesteśmy na Facebooku – TUTAJ


W ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „Dolina Raby” (PROW 2014-2020) zrealizowano projekt polegający na podjęciu działalności gospodarczej w zakresie usług fryzjerskich. Projekt uzyskał wsparcie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” z siedzibą w Chrostowej, w wysokości 55 000,00 zł.

Dofinansowanie zostało przeznaczone na utworzenie jednego miejsca pracy oraz wyposażenie i odpowiednie przygotowanie salonu pod kątem nowoczesnych i wyjątkowych usług w branży fryzjerskiej jak: nanoplastia, botox, przedłużanie włosów oraz szkolenia fryzjerskie.

Beneficjent projektu: Vena Maria Kaim. Lokalizacja operacji: Łapanów 137.


„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Najnowsze materiały Partnerów