R e k l a m a

Bochnia. Wyniki konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli

-

Komisje konkursowe przedstawiły wyniki konkursów na stanowiska dyrektorów trzech przedszkoli i trzech szkół podstawowych w mieście.

W wyniku przeprowadzonych postępowań Komisje Konkursowe wyłoniły kandydatów na stanowisko dyrektora:

1) Miejskiego Przedszkola nr 1 w Bochni, ul. gen. T. Jakubowskiego 12, w osobie
Pani Katarzyny Cieśli;
2) Miejskiego Przedszkola nr 2 w Bochni, ul. ul. Legionów Polskich 8 (od 31.08.2023 r.
ul. gen. T. Jakubowskiego 12), w osobie Pani Elżbiety Seweryn;
3) Miejskiego Przedszkola „Górniczy Kącik” nr 3 w Bochni, ul. Kącik 7, w osobie
Pani Beaty Broszkiewicz.

4) Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bochni, ul. Biała 2,
w osobie Pana Mariana Mikulskiego;
5) Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego w Bochni, ul. Oracka 6,
w osobie Pana Zbigniewa Solaka;
6) Szkoły Podstawowej nr 4 im. św. Barbary w Bochni, ul. Konfederatów Barskich 27,
w osobie Pani Barbary Krakowskiej.

  Konkursy odbyły się 13 i 14 kwietnia.

  Powierzenie obowiązków dyrektorskich na nową kadencję nastąpi od 1 września 2023 r.

  Wyniki oznaczają, że w 5 na 6 przypadków placówkami kierować będą dotychczasowi dyrektorzy. Zmiana nastąpi jedynie w Miejskim Przedszkolu Nr 2.

  PODOBNE ARTYKUŁY

  Artykuły promocyjne

  Ogłoszenia