R e k l a m a

W CKZiU w Łapanowie zorganizowano Dzień Otwarty – ZDJĘCIA

-

W piątek 14 kwietnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie zorganizowano Dzień Otwarty, w którym licznie uczestniczyli uczniowie klas ósmych szkół podstawowych. Gościem honorowym był wicestarosta bocheński Ryszard Drożdżak.

Ósmoklasiści mogli zapoznać się z różnorodnością form pracy, atmosferą placówki, poznać osiągnięcia, sukcesy i sposoby spędzania wolnego czasu, które szkoła proponuje swoim uczniom. W pracowniach nauczyciele wybranych kierunków kształcenia i młodzież pobierająca naukę w zawodzie, prezentowali specyfikę danego kierunku. Uczniowie zwiedzali pracownie przedmiotowe, bibliotekę szkolną, budynek warsztatów. Ponadto mieli sposobność spotkania z doradcą zawodowym i szkolnym pedagogiem.

Prezentację oferty edukacyjnej szkoły wspierali pracownicy Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Karniowic, żołnierze z 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz strażacy z jednostki OSP KRSG w Łapanowie.

Na zakończenie goście raczyli się grillowaną kiełbasą i słodkościami, przygotowanymi przez uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz cukiernik.

Podczas trwania tego święta odbyło się rozstrzygnięcie i wręczenie nagród laureatom dwóch konkursów organizowanych przez szkołę: „Przyłapani na czytaniu” i konkursu na komiks.

Uczniowie zwracali uwagę na fakt, iż szkoła współpracuje z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, a od nowego roku szkolnego podejmie współpracę z Państwową Strażą Pożarną w Bochni oraz Wojskiem Polskim – jednostka Kraków. Przedstawiciele tych formacji będą prowadzili dodatkowe zajęcia dla uczniów klas technikum.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia