R e k l a m a

Niepołomice. Ile było interwencji Straży Miejskiej w 2022 roku?

-

Niepołomicka straż miejska przygotowała zestawienie działań przeprowadzonych w 2022 roku. Sprawozdanie będzie omawiane podczas zaplanowanej na najbliższy czwartek sesji rady miejskiej.

Straż Miejska w Niepołomicach obecnie liczy 5 etatów. Formacja pracuje w systemie II zmianowym w godzinach od 8:00 do 20:00 (od poniedziałku do piątku). Ponadto praca organizowana jest w razie potrzeb również w niedziele i święta.

W 2022 roku w trakcie pełnienia służb prewencyjno-interwencyjnych, niepołomiccy strażnicy miejscy przeprowadzili 1131 kontroli i interwencji (w tym 329 zgłoszonych przez mieszkańców – interwencje te dotyczyły zakłócenia porządku publicznego, zagrożeń życia i zdrowia, zagrożeń w ruchu drogowym, ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz zwierząt), ujawniono 824 wykroczenia, w tym, nałożono 182 mandaty karne na kwotę 26 090 zł, skierowano 18 wniosków o ukaranie do sądu oraz udzielono 639 pouczeń.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc