R e k l a m a

Od czerwca podwyżki opłat za parkowanie w Bochni. Drożej o ok. 50 proc.

-

W czwartek podczas sesji Rady Miasta Bochnia zatwierdzono podwyżkę opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania. Wynik głosowania jest dość zaskakujący, bo uchwałę poparło zaledwie 6 radnych, ale przy 3 głosach przeciwko i 11 wstrzymujących się wystarczyło to do zmiany przepisów.

O propozycji podwyższenia opłat pisaliśmy ostatnio na łamach Bochnianin.pl w tekście pt. „Bochnia. Opłaty za parkowanie będą wyższe?”.

W czwartek urzędnicy wnieśli autopoprawkę do zaproponowanego projektu uchwały. Opłata za zastrzeżone miejsce postojowe będzie wynosiła 400 zł, a nie jak wcześniej planowano 500 zł.

Nowe stawki za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Bochni:

  • 30 min. – 1,00 zł (obecnie 0,50 zł),
  • pierwsza godzina – 3,00 zł (2,00 zł),
  • druga godzina – 3,60 zł (2,40 zł),
  • trzecia godzina – 4,30 zł (2,80 zł),
  • czwarta i każda następna godzina – 3,00 zł (2,00 zł),
  • abonament mieszkańca – miesięczny: 10 zł, półroczny: 50 zł, roczny: 100 zł (wszystko bez zmian),
  • abonament dwutygodniowy – 100 zł (75 zł),
  • abonament miesięczny – 200 zł (150 zł),
  • zastrzeżone miejsce postojowe – 400 zł (300 zł) miesięcznie 24h/dobę (od poniedziałku do soboty),
  • x„opłata dodatkowa”, czyli kara za nieuiszczenie opłaty postojowej – 70 zł (50 zł).

Podczas sesji nie było większej dyskusji w tym temacie. W imieniu radnych klubu Bocheńska Wspólnota Samorządowa radny Jerzy Lysy zaproponował, aby zmiany zaczęły obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2024 r. Jego wnioski (bo głosowano dwie uchwały – osobno dla parkingów zlokalizowanych poza pasem drogowym) nie uzyskały wystarczającej akceptacji wśród radnych.

Wyraził również wątpliwość dotyczącą finansowych skutków tej uchwały. Ok. 32 proc. wpływów z opłat parkingowych trafia bowiem do operatora (pisaliśmy o tym szerzej TUTAJ), którym jest prywatna firma. Zmienią się więc zasady w trakcie wykonywania usługi (aktualna umowa ma obowiązywać jeszcze do końca 2024 r.).

Środki uzyskane z podwyżki opłat za parkowanie miasto zamierza przeznaczyć na bieżące utrzymanie. My jesteśmy już pod ścianą, jeśli chodzi o wydatki bieżące i utrzymanie miasta. Ceny wszystkiego bardzo rosną. (…) Możliwość podniesienia opłat (…) jest szansą dla nas, żeby można było podnieść środki na bieżące utrzymanie o co niejednokrotnie komisja gospodarki komunalnej do pana burmistrza wnioskuje, bo widzimy jak to wygląda. Robimy to dla dobra naszych mieszkańców, nic nie robimy dla siebie, tylko dla mieszkańców, żeby to co jest zrobione było dobrze utrzymane, a żeby było dobrze utrzymane potrzebuję środków – przyznała Aldona Słowik, naczelniczka wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Z kolei przewodniczący rady Bogdan Kosturkiewicz przywołał wypowiedź radnego Krzysztofa Sroki z ostatniego posiedzenia komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów. Zwrócił on wtedy uwagę, że w nieodległej Limanowej obowiązują oddzielne, niższe stawki dla mieszkańców. – Myślę, że w przyszłości państwo powinniście pomyśleć nad takim rozwiązaniem, jeśli jest to technicznie możliwe – powiedział Bogdan Kosturkiewicz.

Wynik głosowania uchwały ws. zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat z autopoprawką:

ZA (6): Marta Babicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Eugeniusz Konieczny, Łucja Satoła-Tokarczyk, Kazimierz Ścisło;

PRZECIW (3): Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń, Damian Słonina;

WSTRZYMALI SIĘ (11): Zenona Banasiak, Marek Bryg, Stanisław Dębosz, Andrzej Dygutowicz, Celina Kamionka, Bogdan Kosturkiewicz, Anna Morajko, Kinga Przyborowska, Krzysztof Sroka, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

NIEOBECNY (1): Jan Balicki.

Wynik głosowania uchwały ws. zmiany uchwały w sprawie wysokości cen za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi:

ZA (7): Marta Babicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Eugeniusz Konieczny, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Kazimierz Ścisło;

PRZECIW (3): Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń, Damian Słonina;

WSTRZYMALI SIĘ (10): Zenona Banasiak, Marek Bryg, Stanisław Dębosz, Andrzej Dygutowicz, Celina Kamionka, Bogdan Kosturkiewicz, Anna Morajko, Krzysztof Sroka, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

NIEOBECNY (1): Jan Balicki.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc