R e k l a m a

Bochnia. Na skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego i Wygoda powstanie mini rondo – PROJEKT

-

Do końca czerwca na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego i ul. Wygoda w Bochni ma powstać mini rondo. Magistrat dysponuje już projektem nowego rozwiązania i jest obecnie w trakcie wyłonienia wykonawcy zadania.

Utworzenie ronda na skrzyżowaniu ulic Poniatowskiego i Wygoda to zadanie wybrane przez mieszkańców w budżecie obywatelskim. Projekt zakładał budowę ronda wyspowego przykręcanego do jezdni, a także wykonanie nowej organizacji ruchu.

Wyjazd z ul. Wygoda jest bardzo utrudniony ze względu na duże natężenie ruchu na ul. Poniatowskiego. Dochodzi tam do częstych wymuszeń pierwszeństwa. W mojej ocenie wprowadzenie ruchu okrężnego zdecydowanie poprawi płynność ruchu na w/w skrzyżowaniu i pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – uzasadnił Maciej Piątek, autor wniosku do budżetu obywatelskiego.

Niedawno magistrat odebrał projekt nowego rozwiązania na tym skrzyżowaniu i obecnie jest w trakcie szukania wykonawcy zadania. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do wtorku 9 maja.

Zakres zadania obejmuje:

  • utworzenie mini ronda o przejazdowej wyspie centralnej z kostki granitowej łupanej wtopionej soczewkowej wypukłej (od 0 – 4 cm) o średnicy 3,0 m otoczonej krawężnikiem granitowym o wym. 12x20cm wtopionym (+0 cm);
  • utworzenie dwóch wysepek krawędziowych naprowadzających z kostki granitowej łupanej wtopionej (+0 cm);
  • aktualizacji oznakowania pionowego;
  • oznakowania poziome grubowarstwowe;
  • umieszczenie przykręcanych azyli segmentowych na powierzchniach wyłączonych z ruchu (kliny naprowadzające) wraz ze znakami C-9 (wielkości mini) umieszczanych na pylonach U-5a;
  • przesunięcie przejścia dla pieszych z zastosowaniem systemu fakturowego nawierzchni dla osób niepełnosprawnych malowane na czerwonym tle;
  • instalacji dedykowanego asymetrycznego oświetlenia przejścia dla pieszych zgodnie z wytycznymi WR-D-41-4;
  • zamontowanie punktowych elementów odblaskowych (PEO) 360O wokół wyspy centralnej ronda oraz na dojazdach do ronda.
źródło: Urząd Miasta Bochnia

Średnica ronda ma wynosić 16 m, co jest maksymalną wartością w obrębie istniejących krawężników jezdni. Zaplanowano wyspę środkową o średnicy 3 m, poszerzoną oznakowaniem poziomym do średnicy 6 m. Na pas jezdni zostanie 5 m.

Z analizy przejezdności do projektu organizacji ruchu wynika, że samochody osobowe powinny bez przeszkód pokonywać to skrzyżowanie, natomiast samochody ciężarowe z przyczepą będą najeżdżać na kliny naprowadzające i wyspę centralną. Dlatego wszystkie elementy ronda powinny mieć łagodny najazd.

Budżet zadania oszacowano na 125 tys. zł, ale część środków wydano już na projekt.

Mini rondo ma powstać do końca czerwca br.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc