R e k l a m a

Gmina Bochnia. W Brzeźnicy już działa Klub Senior+ – ZDJĘCIA

-

Na przełomie marca i kwietnia w podbocheńskiej Brzeźnicy dokonano oficjalnego otwarcia Klubu Senior+, który ma pomóc w integracji i aktywizacji społecznej środowiska osób starszych będących mieszkańcami Gminy Bochnia. Wójt zapowiada powstanie kolejnych takich miejsc.

Podczas uroczystości siedzibę Klubu poświęcono, a symboliczne przecięcie wstęgi dało nowy początek miejscu, w którym seniorzy będą mogli dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą, zdobywać nowe umiejętności, a także spędzać czas w towarzystwie rówieśników. W uroczystości uczestniczyły władze gminy (wójt Marek Bzdek, zastępca wójta Ewelina Makowska, przewodniczący rady gminy Piotr Gajek), a także m.in. poseł Wiesław Krajewski i radny powiatowy Mariusz Zając. Byli też członkowie innych Klubów Senior+ z terenu gminy Bochnia – z Majkowic i Nieprześni.

– Jesień życia nie musi być czasem smutnym, nudnym, czy upływającym w samotności. W każdym wieku i na każdym etapie życia potrzebujemy pasji, aktywności, kontaktu z otwartymi i życzliwymi ludźmi – wskazuje wójt gminy Marek Bzdek.

Klub uruchomiony został w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, realizowanego przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. To już trzeci klub seniora w Gminie Bochnia, który powstał dzięki pozyskaniu na ten cel środków rządowych.

– Z uwagi na duże zainteresowanie ze strony seniorów tą formą aktywności, będziemy dążyć do powstania kolejnych klubów seniora na terenie naszej gminydeklaruje wójt Marek Bzdek.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia