R e k l a m a

Skrzyżowanie Wygoda-Poniatowskiego. Kiedy powstanie tu mini rondo?

-

Bocheński magistrat ma już projekt utworzenia mini ronda na ruchliwym skrzyżowaniu ulic Wygoda i Poniatowskiego, ale musi powtórzyć próbę znalezienia wykonawcy tej inwestycji…

Jak się okazuje, w pierwszym postępowaniu na tzw. zapytania ofertowe nie odpowiedziała żadna firma. W związku z tym procedurę uruchomiono ponownie – tym razem oferty będą przyjmowane do 19 maja.

W związku z tym opóźnieniem, przesunięciu uległ też termin wykonania mini ronda. Początkowo spodziewano się, że będzie ono gotowe do końca czerwca, ale teraz wykonawca będzie miał czas do końca sierpnia.


Zakres zadania obejmuje:

  • utworzenie mini ronda o przejazdowej wyspie centralnej z kostki granitowej łupanej wtopionej soczewkowej wypukłej (od 0 – 4 cm) o średnicy 3,0 m otoczonej krawężnikiem granitowym o wym. 12x20cm wtopionym (+0 cm);
  • utworzenie dwóch wysepek krawędziowych naprowadzających z kostki granitowej łupanej wtopionej (+0 cm);
  • aktualizacji oznakowania pionowego;
  • oznakowania poziome grubowarstwowe;
  • umieszczenie przykręcanych azyli segmentowych na powierzchniach wyłączonych z ruchu (kliny naprowadzające) wraz ze znakami C-9 (wielkości mini) umieszczanych na pylonach U-5a;
  • przesunięcie przejścia dla pieszych z zastosowaniem systemu fakturowego nawierzchni dla osób niepełnosprawnych malowane na czerwonym tle;
  • instalacji dedykowanego asymetrycznego oświetlenia przejścia dla pieszych zgodnie z wytycznymi WR-D-41-4;
  • zamontowanie punktowych elementów odblaskowych (PEO) 360O wokół wyspy centralnej ronda oraz na dojazdach do ronda.

Średnica ronda ma wynosić 16 m, co jest maksymalną wartością w obrębie istniejących krawężników jezdni. Zaplanowano wyspę środkową o średnicy 3 m, poszerzoną oznakowaniem poziomym do średnicy 6 m. Na pas jezdni zostanie 5 m.

Z analizy przejezdności do projektu organizacji ruchu wynika, że samochody osobowe powinny bez przeszkód pokonywać to skrzyżowanie, natomiast samochody ciężarowe z przyczepą będą najeżdżać na kliny naprowadzające i wyspę centralną. Dlatego wszystkie elementy ronda powinny mieć łagodny najazd.

Budżet zadania oszacowano na 125 tys. zł, ale część środków wydano już na projekt.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc