R e k l a m a

Odznaczenia i awanse na Dzień Strażaka w Bochni – LISTA, ZDJĘCIA

-

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni odbyły się dziś Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Tradycyjnie w czasie uroczystości zasłużonym druhom wręczono odznaczenia oraz awanse. Dodatkowo w ramach obchodów oficjalnie ogłoszono decyzję o włączeniu OSP Leszczyna ponownie do KSRG (Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy).

ODZNACZENIA

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Postanowieniami z dnia
8 listopada 2022 r. nr rej. 521/2022, z dnia 4 stycznia 2023 r. nr rej. 6/2023
i 5/2023, z dnia 27 kwietnia 2023 r. nr rej. 158/2023 odznaczył:

KRZYŻEM ŚWIĘTEGO FLORIANA

 • Druh Janusz STAŃDO

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

 • bryg. Barbara KICA

MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

 • st. bryg. Piotr GADOWSKI
 • mł. bryg. Mirosław MROCZEK
 • mł. kpt. Urszula KĘPA

MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

 • asp. Tomasz ANIELSKI
 • asp. Robert TROJANOWSKI

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Postanowieniami Nr 16/OP/2022
z dnia 9 maja 2022 r., Nr 28/OP/2022 z dnia 27 października 2022 r.,
Nr 3/OP/2023 z dnia 6 marca 2023 r., Nr 10/OP/2023 z dnia 22 marca 2023 r.
odznaczył:

SREBRNĄ ODZNAKĄ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 • mł. bryg. Witold SAJAK
 • mł. kpt. Leszek TRĄBA
 • st. ogn. Jarosław OBRAŁ

BRĄZOWĄ ODZNAKĄ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 • st. kpt. Mateusz SATOŁA
 • asp. Robert SURMA
 • druh Krzysztof GANCARCZYK
 • druh Kazimierz KOŁODZIEJ

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą Nr 5/3/2022 z dnia 9 listopada 2022 r.
wyróżniło:

ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP

 • druh Zdzisław GÓRSKI

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą Nr 6/3/2022 z dnia 9 listopada 2022 r.
odznaczyło:

MEDALEM HONOROWYM IM. BOLESŁAWA CHOMICZA

 • druh Kazimierz SAJAK

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa małopolskiego uchwałą nr
17/2022 z dnia 8 października 2022 r., nr 7/2023 z dnia 10 marca 2023 r., nr
8/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. wyróżniło:

ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

 • kpt. Grzegorz GAC
 • druh Tomasz PACEK
 • druh Marek TRZÓSŁO

SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

 • mł. asp. Robert JODŁOWSKI
 • druh Dawid GĄDEK
 • druh Tomasz KICKA
 • druh Piotr MAZANEK
 • druh Mateusz PRUCHNIK
 • druh Piotr ZACZYŃSKI

BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

 • st. kpt. Mateusz SATOŁA
 • druh Tomasz CAŁKA
 • druh Sylwester DUDEK
 • Pan Krzysztof KOŁODZIEJCZYK
 • druh Bartłomiej PASZKOT
 • druh Kamil SEREMAK
 • druh Michał STAŃDO

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bochni uchwałą nr 4/2023 z dnia
27 lutego 2023 r. wyróżniło:

ODZNAKĄ HONOROWĄ „ZASŁUŻONY DLA POŻARNICTWA ZIEMI BOCHEŃSKIEJ”

 • st. bryg. Piotr GADOWSKI
 • druh Mirosław SIUDAK
 • druh Marek BZDEK
 • Pan Henryk KOŁDRAS

DYPLOM KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP

za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych

 • Pan Waldemar KUMOR


AWANSE

Rozkazem Personalnym Nr 409/kadr/23 z dnia 21 kwietnia 2023 r. Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji – z dniem 4 maja 2023 r. nadał stopień:

BRYGADIERA

mł. bryg. Barbara KICA

Rozkazem Personalnym Nr 467/kadr/22 z dnia 27 kwietnia 2023 r. Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji – z dniem 4 maja 2023 r. nadał stopień:

MŁODSZEGO KAPITANA

 • asp. Krzysztof SATOŁA

Rozkazem Personalnym Nr 1/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r. Komendant
Główny Państwowej Straży Pożarnej – z dniem 4 maja 2023 r. nadał stopień:

ASPIRANTA SZTABOWEGO

 • st. asp. Krzysztof GÓRKA

STARSZEGO ASPIRANTA

 • asp. Jacek KRAWCZYK
 • asp. Grzegorz NOWAK

ASPIRANTA

 • mł. asp. Grzegorz GOĆFIN
 • mł. asp. Bartosz WILK

Rozkazami Personalnymi Nr 1/2023 oraz Nr 2/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r.
Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – z dniem 4
maja 2023 r. nadał stopień:

STARSZEGO OGNIOMISTRZA

 • ogn. Wojciech GORCZYCA

OGNIOMISTRZA

 • mł. ogn. Mateusz TWORZYDŁO

MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA

 • st. sekc. Artur STRZYŻ

STARSZEGO SEKCYJNEGO

 • sekc. Damian CYBURA
 • sekc. Sławomir DZIEWIŃSKI

SEKCYJNEGO

 • st. str. Krystian MOCHEL
 • st. str. Bartłomiej SIUDAK
 • st. str. Łukasz ZGŁOBICKI

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia