Remont Plant Salinarnych. Magistrat wybrał wykonawcę

-

Bocheński magistrat poinformował o rozstrzygnięciu przetargu na zadanie „Rewaloryzacja zabytkowych Plant Salinarnych w Bochni”. Po „przeprowadzonych negocjacjach i złożeniu przez wykonawcę oferty dodatkowej (ulepszonej)” koszt inwestycji ma się zamknąć w kwocie prawie 16,2 mln zł.

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty. Wybrano tę złożoną przez firmę Krisbud Sp. z o.o. z Trzebini.

Na rewaloryzację Plant Salinarnych bocheński magistrat uzyskał promesę dotacyjną z Polskiego Ładu w wysokości prawie 12 mln zł.

Inwestycja obejmuje m.in. remont i przebudowę istniejących alei, budowę nowych alei, likwidację placu zabaw, budowę fontanny, budowę placu wraz z kompozycją roślinną, przebudowę i rozbudowę oświetlenia terenu, sieci energetycznej, przyłączy i sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i opadowej, budowę sieci teletechnicznej, wymianę i budowę elementów małej architektury, wycinkę, zabiegi pielęgnacyjne oraz nowe nasadzenia zieleni wysokiej, krzewów oraz zieleni niskiej.

W porównaniu z pierwotnymi planami, zrezygnowano m.in. z multimediów przy fontannie, rozbiórki drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 2 od ul. Czackiego, konserwacji płaskorzeźby św. Mikołaja i figury św. Jana Nepomucena, instalacji ławki multimedialnej i kiosku multimedialnego. Na razie nie będzie też rzeźby górnika z koniem kopalnianym, a altana nie będzie odnawiana.

Na razie trudno jest określić ile dokładnie drzew zostanie wyciętych. Decyzje w tym zakresie mają być podejmowane na bieżąco skrupulatnie oceniając stan drzewostanu i faktyczne potrzeby.

Okres realizacji zamówienia to 15 miesięcy od momentu podpisania umowy (czyli zakończenia prac można spodziewać się w drugiej połowie 2024 roku).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

czerwiec, 2023