R e k l a m a

Warsztat Terapii Zajęciowej w Proszówkach z nowym busem – ZDJĘCIA

-

W piątek odbyła się uroczystość poświęcenia samochodu przeznaczonego do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej z Proszówek.

W uroczystości wzięli udział: starosta bocheński Adam Korta, wicestarosta bocheński Ryszard Drożdżak, przedstawiciel PCPR – Dorota Stachowicz, właściciel firmy Astat – Piotr Waśniowski, właściciel firmy Artcor – Kinga Waśniowska, właściciel firmy FHU „ARKADIA” – Marcin Radzięta, właściciel kompleksu hotelowo-restauracyjnego Panorama – Krzysztof Kołodziejczyk, ks. proboszcz Stanisław Kania oraz przedstawiciele Rady Rodziców – Krystyna Potocka, Józef i Helena Mikulscy, Marek Pilch.

Wymienione wyżej osoby miał swój osobisty wkład w realizacje projektu. Zakup nowego busa był możliwy dzięki dotacji PFRON, który na ten cel przeznaczył 290 tys. zł.

Wkład własny w wysokości ok. 120 tys. zł został zrealizowany dzięki dotacji samorządu powiatowego, wpłatom darczyńców oraz środkom własnym Stowarzyszenia.

Poświęcenia samochodu dokonał ks. Stanisław Kania – proboszcz parafii w Proszówkach. Na zakończenie oficjalnego poświecenia zgromadzeni przy akompaniamencie Piotra Waśniowskiego zaśpiewali w podziękowaniu wszystkim sponsorom „Wszystkiego dobrego”.

Po poświęceniu zaproszeni goście oraz wszyscy uczestnicy i pracownicy WTZ udali się do „Gospody nad Rabą”, gdzie po uroczystym obiedzie starosta bocheński Adam Korta podziękował jeszcze raz wszystkim „ludziom dobrej woli”, którzy przyczynili się do zakupu autobusu.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu AMICUS HOMINIS składa serdeczne podziękowania dla PEFRON, dla władz powiatu oraz darczyńcom za zaangażowanie i wsparcie w realizacji tego projektu.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc