W szpitalu w Bochni działa nowoczesne Centrum Diagnostyki Obrazowej

Dzięki inwestycjom w nowoczesny sprzęt cyfrowy w Centrum Diagnostyki Obrazowej (CDO) Szpitala Powiatowego w Bochni znacząco skrócił się czas oczekiwania na badania tomografii komputerowej. A jednocześnie w Centrum przeprowadza się teraz znacznie więcej badań niż wcześniej.

Centrum Diagnostyki Obrazowej (CDO) Szpitala Powiatowego w Bochni znajduje się na poziomie -1 szpitala. W jego skład wchodzą następujące pracownie: pracownia tomografii komputerowej (TK), pracownia rentgenodiagnostyki (RTG – 2 pracownie), pracownia ultrasonograficzna (usg), pracownia echokardiograficzna (echo serca), pracownia elektrokardiograficzna (ekg).

– CDO posiada również mobilny cyfrowy aparat samojezdny RTG – przyłóżkowy którym wykonuje się badania pacjentom oddziałów szpitalnych w sytuacjach kiedy nie ma możliwości przewiezienia pacjenta bezpośrednio na pracownie RTG – dodaje Sabina Wojewoda, koordynator Centrum Diagnostyki Obrazowej. Co ciekawe, mobilne rtg jest sprzętem, dzięki któremu lekarz widzi wykonane zdjęcie rtg już po kilku sekundach na ekranie tegoż aparatu.

W sierpniu 2021 roku do tworzonego CDO zakupiono nowy tomograf komputerowy. Liczba badań wykonanych przy pomocy nowego sprzętu w roku 2021 osiągnęła poziom 6200 czyli średnio było to ok. 500 badań miesięcznie (są to badania w trybie ambulatoryjnym jak i dla pacjentów hospitalizowanych – łącznie). Rok później (2022) wykonano ponad 9250 badań, co daje średnio 770 badań miesięcznie.

Pracownia RTG oraz TK są czynne całą dobę na potrzeby szpitala. – Pracownia RTG jest czynna cała dobę dla pacjentów również z zewnątrz. Wszystkie sprzęty mamy w pełni cyfrowe – dodaje Sabina Wojewoda. Dbając o wysoką jakość świadczonych usług personel CDO ciągle podnosi swoje kwalifikacje.

Najnowsze materiały Partnerów