🔸 AUTO SERWIS – Dariusz Palej

AUTO SERWIS Dariusz Palej świadczy usługi:

  • MECHANIKA POJAZDOWA
  • ELEKTROMECHANIKA
  • WULKANIZACJA
  • GEOMETRIA KÓŁ 3D HUNTER
  • KLIMATYZACJA
  • DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
  • NAPRAWY BEZGOTÓWKOWE

Kontakt:

tel. 665 302 268

Wiśnicz Mały 35
Profil na Facebooku


W ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „Dolina Raby” (PROW 2014-2020) zrealizowano projekt pn. „Rozwinięcie działalności gospodarczej firmy PALEJ DARIUSZ AUTO-SERWIS poprzez doposażenie w niezbędny sprzęt oraz energetyczną modernizację lokalu usługowego”, który uzyskał wsparcie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” z siedzibą w Chrostowej w wysokości 100 000,00. zł. Celem projektu było podniesienie dochodowości prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie napraw i serwisu pojazdów mechanicznych w wyniku zakupu odpowiednich urządzeń i modernizacji energetycznej lokalu oraz utworzenie trzech miejsc pracy do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną Beneficjent projektu Palej Dariusz Auto-Serwis.


„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Najnowsze materiały Partnerów