Wielki projekt termomodernizacji szkół w Gminie Bochnia – ZDJĘCIA

-

Władze gminy Bochnia podpisały umowy z wykonawcami, którzy zrealizują termomodernizację szkół w 10 miejscowościach. Samorząd wyda na ten cel 20 mln złotych, z czego aż 14 mln zł pochodzić będzie z pozyskanej dotacji. Wszystkie roboty mają zostać zakończone jeszcze w tym roku.

W ramach projektu wykonane zostaną prace służące obniżeniu zapotrzebowania na energię cieplną budynków, a także zastosowane rozwiązania zmniejszające zużycie energii elektrycznej (montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkolnych).

Warto dodać, że w latach 2021-22 gmina dociepliła budynki trzech pozostałych budynków szkół (w Siedlcu, Nieszkowicach Wielkich i Gawłowie).

– Cieszę się bardzo, że dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym uda się w tak krótkim czasie wykonać te ważne i potrzebne prace. Dzięki temu znacząco obniżą się koszty eksploatacji tych budynków, a znacznie wzrośnie komfort ich użytkowania – podkreśla wójt Marek Bzdek i zwraca uwagę, na jeszcze jeden aspekt: – Ujednolicenie wyglądu placówek oświatowych i innych budynków komunalnych zwiększy estetykę naszych miejscowości, a co za tym idzie całej Gminy.


Firma GP Construction Sp. z o.o., ul. Grzegórzecka 67G/178, 31,532 Kraków
Partner Konsorcjum: PPU GP-TERM M. Gajek, B. Gajek Ul. Szewska 1/5, 32-700 Bochnia
zrealizuje:

Budynek Szkoły Podstawowej w Baczkowie 

Termin wykonania – 5 m-cy  (25.10.2023)

Zakres: ocieplenie ścian i stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż pompy ciepła,  wymiana istniejącego oświetlenia świetlówkowego i żarowego na oświetlenie LED, montaż instalacji fotowoltaicznej, roboty remontowo-budowlane i adaptacyjne w zakresie kotłowni/innych pomieszczeń, modernizacja instalacji c.o.

Budynek Zespołu Szkół Gminnych w Bogucicach 

Termin wykonania – 5 m-cy (25.10.2023)

Zakres: ocieplenie ścian, dachu i stropów, wymiana stolarki drzwiowej, montaż pomp ciepła, montaż nowego gazowego kotła kondensacyjnego, wymiana instalacji c.o., wymiana istniejącego oświetlenia świetlówkowego i żarowego na oświetlenie LED, montaż instalacji fotowoltaicznej, roboty remontowo-budowlane i adaptacyjne w zakresie kotłowni/innych pomieszczeń.

Firma Zakład Remontowo Budowlany Józef Smyda Barcice Dolne ul. Wiejska 10 zrealizuje:

Budynek Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie 

Termin wykonania – 5 m-cy (25.10.2023)

Zakres: ocieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki drzwiowej, montaż pompy ciepła, montaż nowego gazowego kotła kondensacyjnego, wymiana istniejącej instalacji c.o., wymiana istniejącego oświetlenia świetlówkowego i żarowego na oświetlenie LED, montaż instalacji fotowoltaicznej, roboty remontowo-budowlane i adaptacyjne w zakresie kotłowni/ innych pomieszczeń.

Budynek Szkoła Podstawowa w Proszówkach

Termin wykonania – 7 m-cy (25.12.2023)

Zakres: ocieplenie ścian, dachu i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż pomp ciepła, montaż nowych gazowych kotłów kondensacyjnych, wymiana istniejącej instalacji c.o., wymiana istniejącego oświetlenia świetlówkowego i żarowego na oświetlenie LED, montaż instalacji fotowoltaicznej, roboty remontowo-budowlane i adaptacyjne w zakresie kotłowni/ innych pomieszczeń.

Budynek Szkoły podstawowej i przedszkola w Stanisławicach

Cena – 1 613 091,85 zł brutto

Termin wykonania – 7 m-cy (25.12.2023)

Zakres: ocieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż pompy ciepła, montaż nowego gazowego kotła kondensacyjnego, wymiana istniejącej instalacji c.o., wymiana istniejącego oświetlenia świetlówkowego i żarowego na oświetlenie LED, montaż instalacji fotowoltaicznej, roboty remontowo-budowlane i adaptacyjne w zakresie kotłowni/ innych pomieszczeń.

Firma IMPULS CONTRACTOR SP. Z O.O. SP.K., ul. Drukarska 7/49 30-348 Kraków zrealizuje:

Budynek Szkoły Podstawowej w Damienicach

Termin wykonania – 5 m-cy (25.10.2023)

Zakres: ocieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż pompy ciepła, montaż nowego gazowego kotła kondensacyjnego, wymiana instalacji c.o., wymiana istniejącego oświetlenia świetlówkowego i żarowego na oświetlenie LED, montaż instalacji fotowoltaicznej, roboty remontowo-budowlane i adaptacyjne w zakresie kotłowni

Budynek Zespołu Szkół Gminnych w Łapczycy

Termin wykonania – 7 m-cy (25.12.2023)

Zakres: ocieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki drzwiowej, montaż pomp ciepła, montaż nowego gazowego kotła kondensacyjnego, modernizacja instalacji c.o., wymiana istniejącego oświetlenia świetlówkowego i żarowego na oświetlenie LED, montaż instalacji fotowoltaicznej, roboty remontowo-budowlane i adaptacyjne w zakresie kotłowni/ innych pomieszczeń.

Firma Zakład Remontowo Budowlany „BUDOLEX” Stanisław Oleksy,  34-603 Ujanowice 109 zrealizuje:

Budynek Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy

Termin wykonania – 7 m-cy (25.12.2023)

Zakres: ocieplenie ścian i stropów, montaż pompy ciepła, montaż nowego gazowego kotła kondensacyjnego, wymiana instalacji c.o., wymiana istniejącego oświetlenia świetlówkowego i żarowego na oświetlenie LED, montaż instalacji fotowoltaicznej, roboty remontowo-budowlane i adaptacyjne w zakresie kotłowni/innych pomieszczeń

Firma Jan Palej ZAKŁAD USŁUGOWY REMONTOWO – BUDOWLANY,  UL. ŁANY 15 32-700 BOCHNIA zrealizuje:

Budynek Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy

Termin wykonania – 7 m-cy (25.12.2023)

Zakres: ocieplenie ścian i stropu, wymiana stolarki drzwiowej, montaż pompy ciepła, montaż nowego gazowego kotła kondensacyjnego, modernizacja instalacji c.o., wymiana istniejącego oświetlenia świetlówkowego i żarowego na oświetlenie LED, montaż instalacji fotowoltaicznej, roboty remontowo-budowlane i adaptacyjne w zakresie kotłowni/ innych pomieszczeń

Firma MS Usługi Inżynierskie sp. z o.o. ul. Praska 32B/2, 30-328 Kraków zrealizuje:

Budynek Szkoły Podstawowej w Nieszkowicach Małych

Termin wykonania – 5 m-cy (25.10.2023)

Zakres: ocieplenie ścian i stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż pompy ciepła, likwidacja dwóch kotłów gazowych, montaż nowego gazowego kotła kondensacyjnego, wymiana istniejącej instalacji c.o., wymiana istniejącego oświetlenia świetlówkowego i żarowego na oświetlenie LED, montaż instalacji fotowoltaicznej, roboty remontowo-budowlane i adaptacyjne w zakresie kotłowni/ innych pomieszczeń.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

wrzesień, 2023