R e k l a m a

Mieszkańcy Ostrowa Szlacheckiego apelują do władz powiatu o remont drogi

-

Blisko 130 osób podpisało się pod pismem skierowanym do władz powiatu bocheńskiego w sprawie remontu drogi biegnącej przez Ostrów Szlachecki (gmina Bochnia).

„My, mieszkańcy Ostrowa Szlacheckiego zwracamy się z wnioskiem w sprawie wykonania remontu drogi powiatowej o nr 2092K, która nie była remontowana od wielu lat i stwarza zagrożenie dla użytkowników. Ponadto wnosimy o budowę chodników, które są niezbędne w każdej wsi” – czytamy w piśmie. „Ponadto wnosimy o bieżące utrzymanie tej drogi tj. wykoszenie rowów, które są zarośnięte i w ogóle nieoczyszczone i tym samym utrudniają widoczność kierowcom i powodują realne niebezpieczeństwo dla użytkujących ją mieszkańców Ostrowa Szlacheckiego. Wnosimy również o montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (lustra, progi zwalniające).”

Sygnatariusze skarżą się, że „powyższe wnioski były bezpośrednio kierowane do wicestarosty przez mieszkańców, jednak pomimo obietnicy zwrócenia uwagi na te problemy i przybycia na wizję lokalną do Ostrowa Szlacheckiego dotychczas nikt nie zainteresował się tym tematem”.

– My, jako mieszkańcy czujemy się zlekceważeni. W związku z powyższym chcemy wyrazić swoje niezadowolenie i prosimy o odczytanie tego wniosku na sesji Rady Powiatu, rozpatrzenie tych tematów na Radzie Powiatu i potraktowanie nas mieszkańców poważnie – zaapelowano na zakończenie.

Do dokumentu dołączono listę ze 126 podpisami mieszkańców. 

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc