Nowy Wiśnicz. Dziś Święto Służby Więziennej

-

Dzisiaj w Warszawie, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, odbyły się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej. Tegoroczne święto powiązane jest z setną rocznicą istnienia tej formacji. Dzisiaj także 20 funkcjonariuszy z okręgu krakowskiego zostanie promowanych na pierwszy stopień oficerski.

W Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu służbę pełni 164 funkcjonariuszy, wśród których 23 to kobiety oraz 17 pracowników cywilnych, których większość (12) stanowią kobiety. Wiśnicka jednostka terytorialnie podlega pod Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie, który swym zasięgiem obejmuje województwa małopolskie i świętokrzyskie.

Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, zapewnienie porządku na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych oraz prowadzenie oddziaływań  resocjalizacyjnych. W oddziaływaniu na skazanych uwzględnia się przede wszystkim pracę,zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych, nauczanie, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym oraz środki terapeutyczne.

Służba Więzienna to coraz bardziej nowoczesna formacja, w której realizowane są programy  mające na celu poprawę bezpieczeństwa w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz modernizację infrastruktury, aby stała się bardziej skuteczna, energooszczędna i przyjazna dla środowiska.

Wiśnicka jednostka wyróżnia się na tle innych aresztów i zakładów karnych funkcjonowaniem w jej strukturze Działu Terapeutycznego oraz działającego przy niej Centrum Kształcenia Ustawicznego.

W Dziale Terapeutycznym pracuje 7 funkcjonariuszy: terapeutów i wychowawca, którzy na co dzień pracują z grupą ponad 30 osadzonych u których zdiagnozowano uzależnienie od alkoholu. Standardowo trzymiesięczna terapia grupowa oraz indywidualna ma na celu wyeliminowanie lub zniwelowanie problemu alkoholizmu, który często jest przyczyną popadania w konflikt z prawem a także podjęcie przez skazanego decyzji o abstynencji i kontynuowaniu leczenia na wolności. 

W CKU osadzeni nie tylko uzupełniają swoje wykształcenie, ale również zdobywają zawód, dzięki czemu niwelują mające różnorodną genezę deficyty  powstałe w wieku dziecięcym i młodzieńczym. Zespół Szkół przy ZK Nowy Wiśnicz został powołany w roku 1978. Średnio w każdym roku szkolnym kształci około 100 osadzonych na poziomie liceum ogólnokształcącego, szkoły podstawowej a także kwalifikacyjnych kursów zawodowych takich jak monter-elektronik, blacharz, elektryk. Nad edukacją osadzonych czuwa 15 nauczycieli. Po zakończeniu nauki w szkole średniej oraz kursów zawodowych osadzeni mają możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego bądź też zawodowego przed komisją państwową.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

styczeń, 2022

X