Zarząd powiatu z absolutorium i wotum zaufania

-

Rada powiatu przegłosowała w miniony piątek absolutorium dla zarządu powiatu za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Radni byli jednogłośni.

W 2018 roku zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę 39 mln zł. Na koniec 2018 roku powiat nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, a spłaty zadłużenia były dokonywane zgodnie z zawartymi umowami.

– Budżet, przygotowany przez poprzedni zarząd powiatu był oparty na aktualnych możliwościach finansowych samorządu powiatowego. W niełatwej sytuacji, w jakiej znajdują się samorządy, dołożono wszelkich starań dążących do racjonalnego wydatkowania środków publicznych. Zapewnił trwałość funkcjonowania powiatowych instytucji, umożliwił kontynuowanie rozpoczętych jak i wdrażanie nowych inwestycji na czele z finalizacją budowy hali przy Zespole Szkół nr 1 w Bochni. Finanse powiatu są stabilne, a wszystkie czynniki ekonomiczne pod kontrolą – podsumowuje budżet Adam Korta, starosta bocheński.

Słowa podsumowujące działania poprzedniego zarządu skomentował radny Mariusz Zając (PiS): – Słysząc wszystkie podziękowania a propos poprzedniego zarządu – serce rośnie. Szkoda tylko, że skład tego zarządu się zmienił, skoro był taki dobry i tak dobrze funkcjonował…

– …Ale to polityka… – wtrąciła przewodnicząca rady Bernadetta Gąsiorek.

– …ale taka jest polityka – potwierdził radny. – Mieszkańcy podziękowali poprzedniemu zarządowi za ciężką pracę w wyborach samorządowych i efektem tego podziękowania była ilość mandatów, które dane ugrupowania zdobyły. I to jest miarodajne podziękowanie – jakie były wyniki wszyscy wiemy, nie będę tego przypominał.

– Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, ale państwo mieliście 13 radnych, gdybyście podjęli mądre decyzje 20 listopada, to przecież w składzie zarządu zasiadaliby tylko przedstawiciele PiS – skwitował ten wątek starosta Adam Korta.

Za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bocheńskiego za rok 2018 zagłosowali wszyscy obecni na sali radni.

Nieco wcześniej radni po dyskusji nad „Raportem o stanie powiatu” (dokument dostępny TUTAJ) podjęli – również jednogłośnie – uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

kwiecień, 2023