R e k l a m a

Bochnia. Święto Ulicy Solnej – zmiana organizacji ruchu

-

Miejski Dom Kultury w Bochni informuje, że w związku z organizacją Święta Ulicy Solnej w piątek 23 czerwca czasowo ulegnie zmianie organizacja ruchu na ulicach Sutoris, Solna i Dominikańska.

Tymczasowa organizacja ruchu obejmuje całkowite wyłączenie z ruchu kołowego ul. Sutoris oraz wyłączenie częściowe ul. Solnej na odcinku od pl. Pułaskiego do Rynku.

W związku z faktem, że ul. Dominikańska wykorzystywana jest jako postój TAXI dopuszcza się na niej ruch od strony ul. Kościuszki wyłącznie dla TAXI.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia