R e k l a m a

Społeczna Rada Szpitala Powiatowego w Bochni zakończyła czteroletnią kadencję

-

Przewodniczący rady starosta bocheński Adam Korta podziękował wszystkim za zaangażowanie w prace na rzecz bocheńskiego szpitala, jego personelu i pacjentów.

Nowa rada zostanie wyłoniona w najbliższych tygodniach. Do zadań Rady należy przedstawianie Radzie Powiatu wniosków i opinii m.in. w sprawach dotyczących planu finansowego, planu inwestycyjnego czy rozszerzenia działalności.

Kończąca się kadencja Społecznej Rady Szpitala przypadła na trudny okres dla szpitala i jego personelu. Był to czas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 kiedy procedury były tworzone na bieżąco. Dzięki dobrej współpracy udało się przezwyciężyć wszystkie problemy, za co dziękuje wszystkim członkom Rady – powiedział Adam Korta, starosta bocheński.

Skład Rady:

Przewodniczący: Starosta Bocheński, Adam Korta. Członkowie: Przedstawiciel Wojewody – Mariusz Zając, przedstawiciel Miasta Bochnia – Gustaw Korta, przedstawiciel Gminy Bochnia – Katarzyna Kupisz, przedstawiciel Gminy Żegocina – Wojciech Wrona, przedstawiciel Gminy Łapanów – Andrzej Śliwa, przedstawiciel Gminy Rzezawa – Mariusz Palej, przedstawiciel Gminy Lipnica Murowana – Tomasz Gromala, przedstawiciel Gminy Trzciana – Cezary Stawarz, przedstawiciel Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz – Krzysztof Kołodziejczyk, przedstawiciel Gminy Drwinia – Jan Pająk oraz przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. bł. Edmunda Bojanowskiego – Anna Suwara, przewodnicząca Rady Powiatu Bernadetta Gąsiorek oraz członkowie Zarządu Powiatu Marek Rudnik i Jerzy Błoniarz.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc