R e k l a m a

Przyborów. Osiedle Igloopol do rewitalizacji

-

Na początku czerwca w Urzędzie Gminy Borzęcin podpisano umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej IGLOOPOL w Przyborowie”. W ramach inwestycji, która realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna drogi, chodnik oraz sieć oświetlenia ulicznego.

W wyniku procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę robót, którym została firma Bud-Dróg Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz z Przyborowa. Koszt planowanych prac, zgodnie z zawartą umową zamyka się kwotą 1 017 280 zł, a termin realizacji inwestycji określono na 540 dni od daty podpisania umowy.

Zakres robót objętych umową obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia lub skutecznego zgłoszenia oraz wykonanie robót budowlanych w tym m.in. rozbiórki istniejących elementów drogowych chodnika i nawierzchni bitumicznej, budowy nowego chodnika, budowy odwodnienia punktowego, wykonania nawierzchni bitumicznej, przebudowy zjazdów indywidualnych, formowania poboczy oraz przebudowy kablowej sieci oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetlenia ulicznego.

To zadanie kompleksowo modernizuje infrastrukturę publiczną osiedla. Realizacja projektu w sposób zdecydowany poprawi komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców tej części Przyborowa – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Ale to nie wszystko. Aktualnie prowadzone są prace projektowe w zakresie połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Przyborów z siecią wodociągową w miejscowości Borzęcin, co umożliwi zainteresowanym mieszkańcom osiedla Igloopol włączenie do nowego wodociągu. Roboty budowlane na tych dwóch inwestycjach będą prowadzone równolegle – dodaje Janusz Kwaśniak.

Na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej IGLOOPOL w Przyborowie” Gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, edycja 3 PGR w wysokości 909 829 zł, co stanowi 98 proc. wartości inwestycji. Pozostałe 2 proc. stanowi wkład własny Gminy Borzęcin.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia