R e k l a m a

Program Wychowawczo-Profilaktyczny w brzeskich szkołach. Na inauguracji sędzia Anna Maria Wesołowska – ZDJĘCIA

-

Sędzia Anna Maria Wesołowska uczestniczyła w spotkaniu inaugurującym Program Wychowawczo-Profilaktyczny, który w przyszłym roku szkolnym Brzesko będzie realizować we wszystkich swoich szkołach.

Podczas spotkania przedstawicielom poszczególnych szkół przekazano „skrzynki zaufania”, do których młodzi ludzie będą mogli wkładać karteczki z opisami różnych problemów ich dotykających.

W ramach programu przewidziano również cykl działań:

  • Debaty uczniów, nauczycieli i rodziców w szkołach na temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zapobieganiu negatywnym zachowaniom i ochronie dzieci.
  • Przeprowadzone będą spotkania uczniów z sędzią sądu, przedstawicielami policji, przedstawicielami instytucji zajmującymi się zjawiskiem przemocy i agresji w Internecie.
  • Wypracowane będą z uczniami, rodzicami i nauczycielami wspólne zasady i formy profilaktyki uczniów – oczywiście konsekwentnie później przez wszystkich realizowane i przestrzegane.
  • Powołany zostanie zespół, którego celem będzie wsparcie społeczności szkolnych w działaniach profilaktycznych oraz pomoc w reakcji na przejawy zagrożeń dzieci. Zespół składał się będzie z przedstawicieli uczniów i ich rodziców, nauczycieli oraz przedstawicieli różnych instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci.

Okres pandemii, kształcenia na odległość, izolacja dzieci w domach oraz dynamiczny postęp cywilizacyjny przeniósł dzieci do wirtualnego świata, który oprócz pozytywnych rzeczy pełen jest również wielu zagrożeń i złych wzorców. Mam nadzieję, że przygotowany i wdrażany przez nas program pozwoli w naszych dzieciach obronić dobre wartości i uchronić je w możliwie największym zakresie przed tym co złe i negatywne – powiedział Tomasz Latocha, burmistrz Brzeska.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc