R e k l a m a

Rafał Rudka z medalem za zasługi dla samorządu terytorialnego

-

W środę w Warszawie, podczas posiedzenia plenarnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Rafał Rudka – radny, członek Zarządu Powiatu Bocheńskiego został odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Medal odebrał z rąk wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefernakera.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego została ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 czerwca 2015 r. Nadaje ją minister spraw wewnętrznych i administracji za działania na rzecz samorządu, np. za szczególne zasługi:

  • w działalności w jednostkach samorządu terytorialnego oraz ich związkach i stowarzyszeniach;
  • związane z wykonywaniem zadań dotyczących samorządu terytorialnego w urzędach administracji publicznej oraz w urzędach organów władzy publicznej;
  • w pracy naukowej i badawczej dotyczącej zagadnień związanych z działalnością samorządu terytorialnego.

Uhonorowanie to przyjmuję z radością i z pokorą. Cieszę się, że dotychczasowy dorobek mojej pracy na rzecz jednostek samorządu terytorialnego został zauważony i doceniony – mówi Rafał Rudka.

Każda nagroda jest pewnego rodzaju impulsem. Motywacją do tego, aby jeszcze bardziej zintensyfikować swoje działania, a także aby wykorzystywać zdobyte przez lata doświadczenie. Wciąż czuję w sobie dużą energię do tego, aby zmieniać otaczającą nas rzeczywistość, właściwie wypełniać swoją misję społeczną, służąc w ten sposób społeczeństwu – zaznacza Rafał Rudka, dodając: – Dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie w tym codziennym zmaganiu – najbliższej rodzinie, koleżankom i kolegom, bliższym i dalszym znajomym.


Rafał Rudka od niemal 20 lat pracuje na rzecz samorządu terytorialnego, w tym od 2014 roku jest radnym i członkiem Zarządu Powiatu Bocheńskiego.

Jest absolwentem AGH w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu: Zarządzania Kapitałem Ludzkim (na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie); Zarządzania i administracji publicznej (na Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie); Zarządzania w opiece zdrowotnej (na Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie) oraz Social Media & Content Marketing (na AGH w Krakowie). Ukończył także Studia Europejskie organizowane w ramach projektu Unii Europejskiej Jean Monnet zdobywając Certyfikat Europejski. Uczestniczył w szeregu kursach i szkoleniach, w tym akredytowanego PRINCE2® Foundation&Practitioner.

Obecnie kieruje Działem Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Związku Powiatów Polskich (najbardziej powszechnej ogólnopolskiej korporacji samorządowej), jest także Redaktorem naczelnym Dziennika Warto Wiedzieć (www.wartowiedziec.pl).

Przez 18 lat był doradcą Członka Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Pracuje także w różnego rodzaju gremiach, np. przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwie Klimatu i Środowiska, czy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ciągu ostatnich lat zarządzał kilkoma projektami dedykowanymi JST. Pracował także w projektach doradczych dotyczących zagadnień rozwoju lokalnego. Był ekspertem kilku konkursów prowadzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Sieć SPLOT, Instytut Spraw Publicznych, Collegium Civitas, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, a także Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych.

Pracował również w różnego rodzaju zespołach i komitetach sterujących przy Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwie Gospodarki i Pracy.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem i zarządzaniu projektami.

Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji związanych z działalnością jednostek samorządu terytorialnego.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc