R e k l a m a

Uczennice „Budowlanki” zaprojektowały proekologiczne przestrzenie w Bochni i odniosły sukces w konkursie

-

Uczennice technikum architektury krajobrazu z Zespołu Szkół Nr 2 w Bochni z sukcesem zakończyły udział w ogólnopolskim konkursie „Zaprojektuj ogród deszczowy”. Pierwsze miejsce w konkursie uzyskała Małgorzata Klima, trzecie Justyna Kocęba, ponadto wyróżnienia otrzymały Kamila Brzegowa i Angelika Panna.

Konkurs był organizowany przez Katedrę Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Jury brało pod uwagę pomysł na rozwiązania z zakresu małej retencji, kompozycję, dobór zieleni oraz estetykę.

Uczennice zaprojektowały przestrzenie proekologiczne na terenie Bochni. Swoim opracowaniem objęły m.in. Planty Salinarne, Park Rodzinny Uzbornia oraz osiedle Niepodległości. Przyszłe architektki krajobrazu opracowały plan wykorzystania wód opadowych, zaproponowały również zagospodarowania terenu mające pełnić funkcję dydaktyczno-rekreacyjne dla mieszkańców Bochni. W ich projektach znajdziemy ogród sensoryczny, obserwatorium poświęcone ptakom oraz wspólną przestrzeń dla mieszkańców osiedli.

Uczennice przygotowywały swoje prace pod kierunkiem Natalii Paproty – architekta krajobrazu i nauczycielki przedmiotów zawodowych w zakresie architektury krajobrazu.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia